Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên…

Các đại biểu Trung ương và thành phố tham dự hội nghị.
Các đại biểu Trung ương và thành phố tham dự hội nghị.

Nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW có thể khẳng định những kết quả đạt được đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào Thủ đô trong và ngoài nước qua đó tạo nguồn lực sức mạnh to lớn, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác dân tộc, tôn giáo, sự đồng thuận của Nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kinh tế - xã hội của Thành phố có sự phát triển nhanh, bền vững; đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân ngày càng được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo.

Việc thực hiện dân chủ tại cơ sở ngày càng được quan tâm, các vấn đề xã hội, dân sinh bức xúc được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, chất lượng hoạt động được nâng lên; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; chú trọng tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Nổi bật, kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2022, tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,83%. Giai đoạn 2021-2022, tăng trưởng GRDP bình quân 5,86%. Năm 2022, Thành phố đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. GRDP tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 0,87%. Quý I/2023 tăng trưởng 5,8%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hà Nội giảm còn 0,16%.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vu Thành uỷ Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Từ năm 2015-2022, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp tổ chức 51.115 cuộc giám sát và đã tổ chức 8.854 hội nghị phản biện. Sau giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tỷ lệ trả lời, giải quyết đạt trên 96% ở cấp huyện; cấp xã là 83,7%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong những năm gần đây, toàn Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền trên 303 tỷ đồng; vận động trên 236 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19 chưa có trong tiền lệ, MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các tổ chức thành viên đã tiếp nhận ủng hộ với tổng số tiền và hàng hóa trị giá 1.352,8 tỷ đồng…

Tạo cơ hội phát triển công bằng, bình đẳng đối với mỗi người dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, sau khi Nghị quyết số 23-NQ/TW được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau 20 năm thực hiện, Nghị quyết đã phát huy tác dụng to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và góp phần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn những tồn tại như: Một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở còn chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong việc gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Còn tồn tại những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh bức xúc, tôn giáo chậm được giải quyết, để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người. Chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể tại cơ sở còn hạn chế, chưa khuyến khích được cán bộ. Đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa trung tâm còn gặp nhiều khó khăn…

Nhấn mạnh thời gian tới tình hình thế giới và khu vực có những biến đổi phức tạp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương và Thành ủy. Lấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, xây dựng Thủ đô, Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc là điều kiện để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các cấp, các ngành tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân”. Lấy mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, khẳng định vị thế, bản sắc con người Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh là điểm chung nhất, điểm tương đồng để dựa vào đó tập hợp các tầng lớp Nhân dân Thủ đô trong và ngoài nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên tinh thần chủ động, gắn bó chặt chẽ với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể.
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể.

“Thực hiện quan điểm phát triển bền vững, bao trùm “không ai bị bỏ lại phía sau”, giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích, quan tâm đối tượng khó khăn trong xã hội, từng bước giảm mức độ phân hóa giàu nghèo, tạo cơ hội phát triển công bằng, bình đẳng đối với mỗi người dân. Công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch là mục tiêu, là nền tảng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để hoàn thiện chính sách” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự vững mạnh. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Kịp thời biểu dương những việc làm tốt, tăng cường tuyên truyền vận động và kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng tới an ninh trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần