Phạt tới 100 triệu đồng đồng đối với hành vi sản xuất phim, nhân bản phim

Chia sẻ

Kinhtedothi - Hành vi vi phạm các quy định về sản xuất, nhân bản phim là những hành vi vi phạm có tính chất nguy hại lớn.

Theo Nghị Quyết “Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa” (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô) được HĐND TP Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua trong sáng 11/7, hành  vi vi phạm các quy định về sản xuất, nhân bản phim là những hành vi vi phạm có tính chất nguy hại lớn vì đây là những ấn phẩm phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội, hủy hoại môi trường sinh thái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. Đây không phải là hành vi phổ biến nhưng nếu xảy ra vi phạm thì hậu quả để lại của nó là vô cùng nghiêm trọng, tác động xấu đến lối sống, nếp sống của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Do vậy cần nâng mức xử phạt để đảm bảo tính răn đe.

Cụ thể, mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sản xuất phim (theo hành vi quy định tại Điều 4 Nghị định 158/2013/NĐ-CP) cụ thể, phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy vào phim đã được phép phổ biến (theo hành vi quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4). 

Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000.000 đồng với hành vi vi phạm sản xuất phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội, hủy hoại môi trường sinh thái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam (theo hành vi quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4). Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phim có nội dung đồi trụy (theo hành vi quy định tại Khoản 5 Điều 4).

Đối với các hành vi vi phạm quy định về nhân bản, tàng trữ phim (theo hành vi quy định tại Điều 7 Nghị định 158.2013.NĐ-CP), phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy (theo hành vi quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7).

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.