Phát triển 8 ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm 2013, TP Hà Nội tập trung phát triển 8 ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao đó là các ngành: Du lịch, thương mại, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ, y tế, tài chính - ngân hàng, giáo dục và đào tạo, vận tải công cộng.

Trong lĩnh vực du lịch, phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng số lượng khách du lịch là 15,5 triệu lượt (khách quốc tế là 2,25 triệu lượt và trong nước là 13,25 triệu lượt) và tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước, quốc tế và hoạt động thông tin du lịch.
 
 Triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, tham gia các chương trình liên kết tỉnh, thành phố, các hội chợ trong nước nhằm quảng bá sản phẩm, thương hiệu của Hà Nội liên kết tạo nguồn hàng xuất khẩu.
 
 
Phát triển 8 ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao - Ảnh 1
 
Du lịch là một trong những ngành được Hà Nội chú trọng phát triển.
 
 
Phát triển các dịch vụ bưu chính, rà soát, cải tiến mô hình hoạt động của các điểm Bưu điện văn hóa xã; đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ.
 
Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, nâng cao năng lực, trình độ, y đức của đội ngũ cán bộ y tế.
 
Nâng cao năng lực, hiệu lực trong quản lý, thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước và bộ máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ của các Tổ chức tín dụng.
 
Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển toàn điện và các năng lực sáng tạo của người học. Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư cho mô hình trường chất lượng cao.
 
Áp dụng công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực giao thông đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác hạ tầng giao thông…
 
UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành bố trí kinh phí, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch năm 2014 gửi về Sở Công thương trước ngày 20/11/2013.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần