Phát triển bền vững có vai trò của cộng đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 18/7, Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên & Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức hội thảo “Phát triển bền vững ở Việt Nam và vai trò của cộng đồng”.

Theo GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam, việc lồng ghép bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta chưa sâu rộng, còn coi nhẹ phát triển bền vững về mặt môi trường. Những thành tựu về công tác bảo vệ môi trường là to lớn, đáng khích lệ, nhưng phát triển bền vững về mặt môi trường ở nước ta trong thời gian qua còn nhiều vấn đề bất cập và tồn tại. 

Các nhà khoa học nhấn mạnh, cộng đồng luôn đóng vai trò quan trọng, quyết định đối với việc giải quyết hầu hết các vấn đề của xã hội, trong đó có các vấn đề về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

“Việt Nam cần sớm định vị nền kinh tế của mình trong một nền kinh tế thế giới đang chuyển đổi bằng các chính sách và hành động cụ thể để nắm bắt cơ hội vì một tương lai bền vững”, TS Nguyễn Văn Tài, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên & Môi trường khẳng định.