DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Dao

24-10-2015 11:21
Kinhtedothi - UBND TP vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đồng bào dân tộc Dao tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì”, giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo.
Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc Dao xã Ba Vì giảm còn dưới 10%; Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng 1,5 lần; Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương trên 95%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. Đến năm 2020, xã Ba Vì cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Định hướng những năm tiếp theo, phát triển bền vững kinh tế - xã hội xã Ba Vì, không để hộ tái nghèo, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao tiếp tục được bảo tồn và phát huy…
TAG: