DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc

Vũ Lê
14-10-2021 16:35
Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Quyết định số 1120/QĐ-BXD về việc ban hành kế hoạch triển khai định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bảo tàng Hà Nội - một công trình kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô.
Theo đó, mục đích của kế hoạch đề ra là tiếp tục phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa, trở thành nền tảng tinh thần trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, bám sát tình hình thực tế và đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình mới hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí…
Cùng với đó, hoàn thiện các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kiến trúc (Xây dựng cơ chế chính sách, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật) đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc;
Xây dựng đề án bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc; đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc;
Xây dựng đề án thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển kiến trúc Việt Nam, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo phát triển bền vững; xây dựng kế hoạch chương trình quảng bá, phát triển kiến trúc Việt Nam ra thế giới.
Về phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị trực thuộc; cơ quan quản lý nhà nước về kiến trúc các tỉnh, TP Hà Nội trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc.