Phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị thông minh là yêu cầu cấp thiết

Hồng Thắm
Chia sẻ

Kintedothi - Chiều ngày 5/8, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội thảo “Xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Với vai trò vị trí của mình, Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh là yêu cầu cấp thiết.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết: Việc triển khai xây dựng thành phố thông minh là xu hướng chung của các nước trên thế giới, của các tỉnh/thành phố trong cả nước. Ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại hội thảo
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại hội thảo

Đồng thời, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ngày 11/01/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặt thù phát triển TP Cần Thơ. Đây là chủ trương, tiền đề quan trọng cho TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh và thực hiện thành công chuyển đổi số.

Thời gian qua, lãnh đạo TP Cần Thơ luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng đô thị thông minh và thực hiện chuyển đổi số; cụ thể là: ngày 11/4/2017, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016 - 2025; ngày 02/8/2021, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, xác định rõ lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện và tập trung vào 10 lĩnh vực trọng điểm gồm: Hạ tầng ICT và nền tảng dữ liệu cho đô thị thông minh; Chính quyền số trong đô thị thông minh; Quy hoạch đô thị thông minh; Giao thông thông minh; Quản lý môi trường thông minh; Nông nghiệp thông minh; An ninh, an toàn trong đô thị thông minh; Du lịch thông minh; Y tế thông minh; Giáo dục thông minh.

Tiếp theo đó, ngày 4/8/2021, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; ngày 30/11/2021, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, các ngành, lĩnh vực cũng chủ động ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số theo trách nhiệm quản lý.

Một góc TP Cần Thơ
Một góc TP Cần Thơ

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án đô thị thông minh, TP Cần Thơ bước đầu thí điểm triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh và 8 dịch vụ đô thị thông minh; một số quận, huyện đã thực hiện các Trung tâm điều hành giám sát giao thông, an ninh trật tự; một số ngành đang thực hiện các thủ tục triển khai về hạ tầng và nền tảng đô thị thông minh, giao thông thông minh, an ninh trật tự, y tế, giáo dục thông minh…

Tuy nhiên, với những lợi thế về kinh tế - xã hội, vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm giao thương của vùng, đòi hỏi TP Cần Thơ phải đi nhanh, đi trước trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh, phát triển trở thành đô thị thông minh là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã được các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trình bày như: Bộ giải pháp chính phủ số nền tảng – Sự cần thiết xây dựng đô thị thông minh; Thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ đổi mới hướng tới thành phố thông minh và bền vững; Nền tảng dữ liệu để xây dựng chính quyền số và quản lý đô thị thông minh; Xây dựng đô thị thông minh–Xã hội thông minh…