Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hà Giang và Quảng Bình

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đối với nhân sự UBND tỉnh Hà Giang, tại Quyết định 266/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Gia Long, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Quyết định 265/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Hùng Thị Hồng để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với nhân sự UBND tỉnh Quảng Bình, tại Quyết định 268/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trương An Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Tại Quyết định 267/QĐ- TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, để nhận nhiệm vụ mới.