DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường làng nghề

04-03-2016 09:10
Kinhtedothi - UBND TP vừa phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.
Theo Đề án, Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường cho các làng nghề. Trong đó, hỗ trợ 100% kinh phí cho 20 làng nghề có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng để xây dựng khu thu gom, xử lý chất thải tập trung. TP sẽ phân bổ không thấp hơn 10% tổng kinh phí sự nghiệp môi trường cho công tác bảo vệ môi trường làng nghề; ưu tiên các địa phương có làng nghề truyền thống và làng nghề được công nhận. Trước mắt, năm 2016, TP sẽ tổ chức điều tra, đánh giá, thống kê, phân loại các làng nghề trên địa bàn theo 8 loại hình sản xuất, làm cơ sở triển khai Đề án. 
TAG: