Phê duyệt Đề án Kiện toàn cán bộ thực hiện công tác gia đình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020.

Mục tiêu của Đề án là kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Cụ thể, đến năm 2015, Đề án phấn đấu mở rộng mạng lưới cán bộ theo hướng các Bộ, ngành có cán bộ theo dõi công tác gia đình; hoàn thành việc xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở theo hướng sử dụng mạng lưới cộng tác viên hiện có.

Đến năm 2016, phấn đấu có 50% cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình.

Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ. Đồng thời, hoàn thành việc nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan tham mưu công tác gia đình các cấp bảo đảm đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về gia đình trong tình hình mới.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, Đề án sẽ củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ Trung ương đến cơ sở; đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở. Trong đó, thí điểm đào tạo chuyên ngành quản lý nhà nước về gia đình trong các trường thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các trường đại học thuộc khối khoa học xã hội…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần