Phê duyệt phương án đổi mới doanh nghiệp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ NN&PTNT.

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ 100% vốn nhà nước tại công ty mẹ, gồm Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và 9 Công ty TNHH một thành viên. Trong đó có, Nhà xuất bản Nông nghiệp; Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà; Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải... Thực hiện CPH, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối đối với Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y T.Ư 2 và 8 công ty mẹ của 8 Tổng Công ty.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần