Phí đấu giá cổ phần không quá 0,3% tổng giá trị

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo đó, kể từ ngày 1/4/2014, mức thu phí bán đấu giá chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán là 0,3% trên tổng giá trị cổ phần/mỗi loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 300 triệu đồng/cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán. Đối với các đơn vị được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần theo quy định của pháp luật do các bên tự thỏa thuận nhưng mức thu không vượt quá 0,3% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần