Phiên chất vấn đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đây là khẳng định của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh trong phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND đối với thành viên UBND TP, ngày 4/12.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh phát biểu kết luận phiên chất vấn.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh phát biểu kết luận phiên chất vấn.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh: Kỳ họp này HĐND đã dành 1 ngày (chiếm 1/4 thời gian tổng số kỳ họp này) để chất vấn và tái chất vấn các vấn đề. Phiên chất vấn đã cơ bản hoàn thành các nhóm vấn đề đã lựa chọn để chất vấn và tái chất vấn. Đó là nhóm vấn đề liên quan đến môi trường, nước sạch, vấn đề liên quan đến quản lý nhà chung cư, tái định cư, khu đô thị. Đây là 2 nhóm vấn đề được lựa chọn tổng hợp qua ý kiến cử tri trước kỳ họp cũng như thông qua hoạt động giám sát, ban thường trực, các ban, các tổ đại biểu, tổng hợp trên các kênh thông tin đại chúng đã nêu. Đây cũng là những vấn đề được quan tâm, những vấn đề thiết thực với đời sống nhân dân, vấn đề liên quan đến công tác quản lý. Tham gia trả lời các nội dung này có 3 Phó Chủ tịch UBND TP và 6 Giám đốc các sở ngành trả lời các nhóm vấn đề, với sự tham gia tái chất vấn của 32 lượt đại biểu.

Chủ tịch HĐND TP khẳng định: Chúng ta nhận thấy phiên chất vấn diễn ra nghiêm túc, công khai, dân chủ, xây dựng, có thông tin trao đi đổi lại giữa người chất vấn và đại biểu. Qua trao đi đổi lại đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề, cũng thống nhất trong đánh giá nhận định việc thực hiện các vấn đề chất vấn, gợi mở một số giải pháp để chúng ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các nội dung này trong thời gian tới. Các vị đại biểu HĐND đã thẳng thắn đi vào trọng tâm của vấn đề mà cử tri quan tâm.

Phần trả lời của các các Phó Chủ tịch UBND TP và các sở, bám sát nội dung chất vấn, trả lời thẳng, rõ ràng những cái được, cái chưa được. “Đặc biệt, trong tất cả các câu trả lời đều có giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới và nét mới của lần này như tôi đã nói lúc sáng là chúng ta đã dành thời gian thỏa đáng để thực hiện tái chất vấn các kết luận chất vấn của kỳ họp thứ 10 theo phương châm là tái chất vấn đến cùng để tháo gỡ; giải quyết một cách có hiệu quả, không chỉ nêu vấn đề rồi để đó mà mong muốn là tái chất vấn, cùng nhau thống nhất, giải quyết đến cùng các vấn đề đặt ra, không tham nhiều mà chọn để làm sao giải quyết dứt điểm từng loại vấn đề.” - Chủ tịch HĐND TP khẳng định.

Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị, đối với UBND TP trên cơ sở nội dung chất vấn và tái chất vấn, sau kỳ họp này, UBND TP chỉ đạo, tổ chức thực hiện các vấn đề đã thống nhất trong cách thức giải quyết các vấn đề, nhất là những vấn đề đã thảo luận tại phiên chất vấn. Ngoài ra, thường trực HĐND TP cũng đã gửi đến các UBND TP 31 câu hỏi chất vấn mà hôm nay có 7 câu hỏi chất vấn được trả lời tại hội trường. “Rất mong các UBND TP chỉ đạo thực hiện các nội dung như trong phần trả lời 31 câu hỏi chất vấn mà đã gửi đến từng đại biểu và xác định không chỉ là các vấn đề chất vấn tại hội trường là vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện mà cả 31 nội dung gửi đến HĐND. HĐND sẽ cùng cử tri theo dõi, giám sát hoạt động của UBND và các nội dung này sẽ được báo cáo kết quả vào phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 12. Đề nghị thứ hai là đề nghị với các ban, các đại biểu, các tổ đại biểu HĐND TP sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận chất vấn cũng như việc thực hiện trả lời của 31 câu hỏi chất vấn đã gửi đến UBND TP để trên cơ sở đó, chúng ta cần góp ý, trao đổi, nêu vấn đề, tiếp tục thống nhất với nhau trong thời gian thực hiện."

Ngày mai (5/12), HĐND TP tiếp tục làm việc tại hội trường. Theo chương trình làm việc, HĐND TP sẽ  thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang xây dựng các công trình; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015; thông qua Nghị quyết về điều chỉnh danh mục và tiến độ thực hiện các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015...