Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng

Nhóm PV
Chia sẻ

Kinhtedothi – Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND TP Hà Nội họp phiên tháng 10/2017 xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND thành phố.

Tham dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 10/2017.
Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố xem xét, cho ý kiến về các nội dung: Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại TP Hà Nội” giai đoạn 2016 – 2020; Đề án và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND TP; Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của TP Hà Nội (theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành)...

Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, cho ý kiến về Nghị quyết quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn TP (cập nhật theo quy định tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính);

Nghị quyết về các cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP: Quy định về việc cấp thể BHYT cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo. Định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương (theo công văn số 1131/BYT-KH-TC ngày 10/3/2017 của Bộ Y tế về thực hiện Thông tư số 36/2016/TT-BYT ngày 29/9/2016.
 Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 10/2017.
Quy định nội dung chi và mức chi cụ thể đối với công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của TP Hà Nội theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 (thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND TP Hà Nội).

Quyết định ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn TP Hà Nội; Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; Cấp giấy phép quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn TP; Điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn TP đến năm 2020...