Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội cần làm tốt việc kết nối các trường với TP

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội triển khai ngay kiểm tra về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm củng cố kiện toàn những đơn vị có vấn đề; dù có khó khăn nhưng về mặt công tác Đảng cần quyết liệt làm ngay, không thể e ngại...

Chiều 23/3, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội các cấp.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội Trương Thị Dung, thực hiện học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết ngay từ tháng 12/2020 cho 350 cán bộ chủ chốt, trong đó Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản; hết tháng 1/2021 đã có 70/71 TCCSĐ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành, quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT và phân công trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc triển khai cho cán bộ, đảng viên, NLĐ, sinh viên…; đến ngày 20/11/2020 có 71/71 TCCSĐ trong toàn Khối đã tổ chức quán triệt cho hơn 18.000 lượt đảng viên tham gia. Về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, Đảng ủy Khối đã phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa đến cấp ủy các TCCSĐ trong toàn Khối. Hiện Đảng ủy Khối đã ra quyết định thành lập BCĐ các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa III; các đề án đang được trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chỉnh sửa hoàn thiện để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.
Bên cạnh đó, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ tháng 10/2020 Đảng ủy Khối đã phối hợp Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch về tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, trong đó trong tháng 4, đầu tháng 5/2021 sẽ tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền phổ biến luật bầu cử cho cán bộ chủ chốt cấp Khối, Đoàn thanh niên và sinh viên toàn Khối; tổ chức hội nghị phối hợp các quận huyện có trường ĐH, CĐ trong Khối đóng trên địa bàn để nắm bắt, rà soát và đề ra phương án phân luồng nhằm tạo thuận lợi nhất cho sinh viên tham gia bỏ phiếu. Hiện toàn Khối có 8 đồng chí tham gia ứng cử ĐB Quốc hội khóa XV (5 đồng chí ứng cử diện chỉ tiêu của TP, 3 đồng chí tự ứng cử) và 4 đồng chí ứng cử ĐB HĐND TP.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bắt tay ngay xây dựng hệ thống văn bản mang tính pháp lý, phân công các thành viên, phối hợp các đơn vị, xây dựng các chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch kiểm tra giám sát...; từ đó chỉ đạo tại cơ sở triển khai công việc. Đáng mừng là các trường rất chủ động, duy trì mối liên hệ giữa các TCCSĐ với Đảng ủy Khối sau Đại hội.
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ Khối triển khai ngay kiểm tra về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khi Đại hội kết thúc khá lâu rồi nhưng chưa triển khai, đây là điều căn cốt; đồng thời quan tâm củng cố kiện toàn những đơn vị có vấn đề. “Dù có khó khăn nhưng về mặt công tác Đảng, Đảng bộ Khối cần quyết liệt làm ngay, phát huy mạnh hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, không thể e ngại”- Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ.
 Về triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối đa dạng về hình thức và sâu về nội dung hơn, đặc biệt với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP có nhiều vấn đề mới, cần được cụ thể hóa gắn với đặc thù các trường, tìm cách truyền đạt phù hợp nhất là về các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm liên quan phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh KHCN. Việc truyền đạt không chỉ đến đảng viên mà cần tới cả cán bộ giảng dạy, sinh viên. Trong 10 chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ này của Thành ủy, có 3 chương trình gắn với nhiệm vụ đặc thù của Đảng ủy Khối là các chương trình 01, 03, 07, Đảng ủy Khối cần kết nối các trường ĐH, CĐ với TP, trong đó quan tâm tham gia triển khai chủ trương về phát triển DN trong nhà trường.

Với công tác bầu cử, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy các tổ chức Đảng vào cuộc nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng cử tri; phối hợp chính quyền địa phương để đảm bảo quyền lợi của sinh viên và học viên các trường, tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin cho cử tri…, khi sắp đến ngày 13/4 phải chốt danh sách cử tri.  “Đảng ủy Khối cần nhanh, quyết liệt hơn trong triển khai mọi công việc, nhất là về triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội các cấp và thực hiện công tác bầu cử”- Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ.