Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Nghiên cứu để văn phòng cấp ủy phục vụ chung các Ban Đảng

Trọng Nghĩa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng sáng 17/1, tại hội nghị tổng kết công tác văn phòng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng giao nhiệm vụ năm 2018, hệ thống văn phòng cấp ủy cần tham mưu với Thành ủy, các cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định; tổ chức thực hiện nền nếp, khoa học, có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tổ chức làm việc khoa học, đẩy mạnh kế hoạch hóa, quy trình hóa, quy chế hóa, tiêu chuẩn hóa, tin học hóa trong tất cả các khâu công tác của văn phòng cấp ủy nói riêng và tham mưu với thường trực cấp ủy chỉ đạo đổi mới phương thức làm việc trong hệ thống các cơ quan Đảng nói chung. Ngoài ra, cần chủ động đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chuyên sâu thuộc chức năng của văn phòng cấp ủy, góp phần giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cấp ủy cùng cấp định hướng, chỉ đạo xử lý kịp thời những vẫn đề mới, khó, phức tạp trên địa bàn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ ''Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua'' của UBND TP Hà Nội cho các đơn vị tiêu biểu.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt lưu ý hệ thống văn phòng cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ văn phòng cấp ủy theo vị trí việc làm, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 (khóa XI) của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII). “Ở những nơi có điều kiện cả về cơ sở vật chất và nhân lực, cấp ủy cần chỉ đạo và văn phòng chủ động đăng ký để văn phòng quận, huyện, thị ủy sẽ phục vụ chung các Ban Đảng, hoặc hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng UBND, HĐND. Nếu làm được chắc chắn sẽ tiết kiệm được cơ sở vật chất, về kinh phí hoạt động”, đồng chí nói. Đồng thời tăng cường kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; gương mẫu thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị hành chính và nơi công cộng để xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy: trung thực, tận tâm, trách nhiệm.
Theo đánh giá, năm 2017, hệ thống văn phòng cấp ủy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp ban hành các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, thúc đẩy các lĩnh vực công tác trọng tâm của đảng bộ. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nề nếp, có hiệu quả quy chế làm việc của cấp ủy. Chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng và thực hiện tốt quy trình, quy định về tiếp nhận và xử lý đơn thư, bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện công tác tiếp dân. Tiếp tục duy trì vận hành Đường dây nóng của Thành ủy qua điện thoại và email công vụ để nắm bắt, tiếp nhận, tham mưu xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội hàng ngày trên địa bàn TP.