Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UBND TP, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới, những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam, tiến tới xóa bỏ định kiến về giới và rào cản với phụ nữ.

Chiều 12/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021, gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt TP Hà Nội.

Dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị 

Theo báo cáo, năm 2020 là năm bị ảnh hưởng và chịu nhiều tác động do dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động phải thay đổi hình thức tổ chức để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, tuy nhiên công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của thành phố Hà Nội đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, các nhiệm vụ được triển khai nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố được thực hiện chủ động, kịp thời.

Các Quyết định, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng đã quan tâm hơn về việc đầu tư nguồn lực, bố trí cán bộ để thực hiện công tác công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ...

Đánh giá cao nỗ lực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UBND TP, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP tiếp tục nghiên cứu sớm cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2030, phân công trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới, về truyền thống và những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam, tiến tới xóa bỏ định kiến về giới và rào cản với phụ nữ; triển khai các giải pháp đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ít nhất đạt 35% và phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử 30% và tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý ở các cấp.

 
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa cho các cán bộ nữ chủ chốt 

Bên cạnh đó, triển khai các đề án, chương trình, giải pháp tích cực hỗ trợ phụ nữ Thủ đô phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, quan tâm phụ nữ yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số, khu vực xa trung tâm thành phố trước những tác động của dịch Covid-19. Đề nghị các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật những hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thành phố, để Thủ đô thực sự là thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Hội LHPN TP tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới; chủ động giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ, trẻ em...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP phối hợp với các quận, huyện, thị xã tích cực làm tốt vai trò tham mưu đề xuất về công tác cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ để các cấp, các ngành và mọi người dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ trong xã hội. Tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo TP lồng ghép giới trong quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách nói chung, nhất là trong bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ  nữ các cấp; trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Chủ động  kiểm tra, đánh giá công tác cán bộ nữ ở các ngành, địa phương, đơn vị. Nghiên cứu đề xuất, tham mưu cơ chế đặc thù tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao năng lực cho cán bộ nữ tham gia cấp ủy, nữ đại biểu HĐND các cấp.