Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến: Phát huy tiềm năng, nguồn lực đất đai để góp phần phát triển thành phố

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 2/6, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng đoàn công tác số 1 và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông - Trưởng đoàn công tác số 2 chủ trì Hội nghị khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI và Luật Đất đai năm 2013 trên các lĩnh vực NN&PTNT, Tài chính và Quy hoạch & Kiến trúc.

Các chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo phù hợp
Báo cáo của Sở NN&PTNT cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Sở đã tham mưu xây dựng mô hình thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương; đẩy mạnh quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp tại địa phương, tạo tiền đề để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể. Đến nay, TP thực hiện dồn điền, đổi thửa được 79.454,3/75.980,1ha và diện tích đất dôi dư sau dồn điền đổi thửa là 1.836,9ha. Các huyện, thị xã đã cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau dồn điền đổi thửa với số lượng 617.964/622.861 (đạt 99,21%).
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc khảo sát.
Đối với việc đánh giá, rà soát quy hoạch NTM, đến nay đã có 302 xã đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xã; 115 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng trung tâm xã 1/500 và 99 xã được phê duyệt quy hoạch điểm dân cư nông thôn 1/500; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Còn về phát triển thị trường đất nông nghiệp, TP có diện tích đất nông nghiệp 195.872ha (chiếm 58,3% tổng diện tích đất toàn TP). Vì vậy, việc quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất nông nghiệp là dư địa phát triển quan trọng đối với TP trong những năm tới.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, thực hiện chỉ đạo của T.Ư và TP về công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, thời gian qua các cấp, ngành thuộc TP đã chủ động triển khai thực hiện, tạo nguồn thu cho ngân sách các cấp. Kết quả, giai đoạn 2011-2015 thực hiện 55.285 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020 thực hiện 147.498 tỷ đồng (đạt 266% so với giai đoạn 2011-2015). Kế hoạch năm 2021 là 22.700 tỷ đồng. Ngoài ra, đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, DN Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của TP với tổng số 10.858 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 41.254.642m2 và diện tích nhà 10.019.676m2.
Báo cáo của Sở Quy hoạch & Kiến trúc cho thấy, trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Sở đã tham mưu UBND TP tiến hành lập, thẩm định về phê duyệt 32/32 đồ án quy hoạch chung, 33/35 đồ án quy hoạch phân khu (còn lại 2 quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống đã báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy) và 214 đồ án quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 15.010,1ha. Ngoài ra, năm 2015, UBND TP triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của TP. Ngay trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch đã có sự phối hợp để tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành trên địa bàn TP cho phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt. Quá trình lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đều đã đối chiếu các chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất đã được cập nhật, thống nhất với quy hoạch xây dựng, các quy hoạch chuyên ngành.
 Quang cảnh cuộc khảo sát.
Tháo gỡ khó khăn trong chính sách về đất đai
Phát biểu kết luận cuộc khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tại 3 đơn vị. Theo đó, các đơn vị hiện nay đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện. Các nội dung thực hiện đều nghiêm túc và đúng chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, TP. 
Bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đánh giá, việc thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân có một phần do hệ thống chính sách pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai còn một số bất cập. Điều này gây khó khăn trong các quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…
Trên cơ sở các nội dung khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các Sở rà soát, hoàn thiện và ký báo cáo chính thức gửi Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, đề nghị Sở TN&MT tổng hợp báo cáo các quận, huyện và tham mưu Ban cán sự đảng UBND TP hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy phục vụ công tác tổng kết cấp TP.