Phổ cập tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2020, 100% giáo viên tiếng Anh các cấp học trong toàn thành phố được đào tạo lại, bồi dưỡng và có chứng chỉ theo chuẩn quốc tế TOEFL; IELTS, FCE hoặc tương đương; Phổ cập trình độ tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức. Thực hiện đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đáp ứng với nhu cầu xã hội; Phấn đấu đến 2020, 50% cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức sử dụng thành thạo tiếng Anh; 65% thành phần Ban Giám hiệu các trường các cấp học, bậc học sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp,…

Để đạt được các mục tiêu trên, Thành phố đã đề ra một số giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ; Tổ chức dạy và học ngoại ngữ; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ; Thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên ngoại ngữ; Đẩy mạnh công tác xã hội hoá phục vụ dạy và học ngoại ngữ cũng như hợp tác quốc tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần