Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Nâng chất lượng hoạt động của HĐND quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – “HĐND quận Thanh Xuân cần nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động phối hợp với tổ đại biểu HĐND TP ứng cử tại quận Thanh Xuân trong giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, các vấn đề dân sinh, bức xúc của địa phương theo quy định của luật” - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Ngày 16/3, HĐND quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Quang cảnh hội nghị 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND quận Thanh Xuân tổ chức 13 kỳ họp (10 kỳ họp thường kỳ và 3 kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự); đã ban hành 87 nghị quyết triển khai đi vào cuộc sống; triển khai 48 cuộc giám sát, khảo sát; tổ chức 3 phiên giải trình về các lĩnh vực còn nhiều hạn chế, tồn tại trên địa bàn quận đáp ứng nguyện vọng của cử tri...

Qua các hoạt động của HĐND quận, đã góp phần đưa kinh tế trên địa bàn quận Thanh Xuân tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá ở tất cả các ngành; tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, trong đó 3 năm (2016, 2017, 2020) vượt kế hoạch TP giao. Ngoài ra, quận đã chú trọng đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội đô thị có trọng điểm; từng bước giải quyết nhu cầu dân sinh; cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của quận.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả các mặt công tác của HĐND quận Thanh Xuân đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, hoạt động của các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND quận ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng, tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp trong quận.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị HĐND quận Thanh Xuân tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã thông qua. Cùng đó, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà chúc mừng các tập thể được khen thưởng

Các tập thể có thành tích trong hoạt động của HĐND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021 được khen thưởng

Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền đến cử tri, Nhân dân hiểu rõ yêu cầu, ý nghĩa của cuộc bầu cử; tập trung lãnh đạo công tác nhân sự, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Qua đó, để giới thiệu được những người tiêu biểu, lập trường tư tưởng vững vàng, đủ tiêu chuẩn, có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, về hoạt động của HĐND quận Thanh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị HĐND quận tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn nữa trong các hoạt động của HĐND và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, không tổ chức HĐND phường, do đó  HĐND quận phải đảm nhận trách nhiệm lớn hơn, rộng hơn, cụ thể hơn trong tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của TP.

Các cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021 được khen thưởng

“Vì thế, HĐND quận Thanh Xuân bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của quận. Cùng với việc giám sát thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, HĐND quận cần nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động phối hợp với tổ đại biểu HĐND TP ứng cử tại quận Thanh Xuân trong giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, các vấn đề dân sinh, bức xúc của địa phương theo quy định của luật” - Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã khen thưởng 19 tập thể, 67 cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.