Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu cựu tù chính trị

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp đoàn 53 đại biểu cựu tù chính trị, tù binh quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô và vào viếng Lăng Bác.

Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh quận 6 thành phố Hồ Chí Minh có 173 thành viên. Các thành viên luôn giữ vững truyền thống của người chiến sỹ cách mạng “kiên trung, bất khuất, tình nghĩa, thủy chung”, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, thể hiện vai trò tiêu biểu ở địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, của Đảng cho con cháu và thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát triển kinh tế ổn định, giữ vững tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm, kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí cựu tù, tù binh, người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn các đại biểu cựu tù, tù binh quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, vượt khó khăn, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Các đại biểu cựu tù chính trị, tù binh quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã hứa với Phó Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp người chiến sỹ cách mạng “kiên trung, bất khuất, tình nghĩa, thủy trung”, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị; cùng với Đảng, chính quyền địa phương giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc cho con cháu và thế hệ trẻ.