Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP

UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 06/TB-HĐPHPBGDPL về thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn. Hội đồng còn có 4 Phó Chủ tịch Hội đồng, 21 ủy viên và mời thêm 15 đồng chí tham gia ủy viên Hội đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng là tư vấn cho UBND TP xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy trên địa bàn Hà Nội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Cùng với đó, Hội đồng có trách nhiệm xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của UBND, Chủ tịch UBND TP về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật trên địa bàn Hà Nội...