Phó TGĐ WTO đến Việt Nam trao tài trợ nghiên cứu kinh tế

Chia sẻ

KTĐT - Tài trợ WTO Chairs Programme nằm trong Chương trình WTO Chairs Programme (WCP).

KTĐT - Tài trợ WTO Chairs Programme nằm trong Chương trình WTO Chairs Programme (WCP)  do Ban thư ký WTO thực hiện trong khuôn khổ hỗ trợ của tổ chức này cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và liên kết tại các trường đại học ở các nước đang phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, TS. Harsha Singh sẽ tới Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN để trao tài trợ nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế của WTO Chairs Programme (WCP) cho nhóm nghiên cứu của trường vào ngày  26/2 tới.

Nhóm nghiên cứu này do TS. Vũ Quốc Huy, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đứng đầu.

Tài trợ WTO Chairs Programme  nằm trong Chương trình WTO Chairs Programme (WCP)  do Ban thư ký WTO thực hiện trong khuôn khổ hỗ trợ của tổ chức này cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và liên kết tại các trường đại học ở các nước đang phát triển.

Đề xuất nghiên cứu, đào tạo của nhóm nghiên cứu của Đại học Kinh tế là một trong 14 đề xuất  đã được chọn sau một quá trình lựa chọn mang tính cạnh tranh cao trong tổng số 70 đề xuất nghiên cứu mà Hội đồng tư vấn WCP đã nhận được. Hội đồng tư vấn gồm 21 nhà học giả và chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới, họ là những người đưa ra những quyết định quan trọng nhất trong chương trình này.

Khi lựa chọn, Ban cố vấn WCP xem xét một số tiêu chí trong đó bao gồm: khả năng liên kết, tính mới mẻ, khả năng nâng cao năng lực của các học giả trẻ, tính xây dựng và bền vững, cơ hội liên kết với các tổ chức khác, và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Nhóm nghiên cứu của TS. Vũ Quốc Huy dự tính sẽ tiến hành 2 nhóm hoạt động chính trong đề xuất này bao gồm nhóm hoạt động nghiên cứu và nhóm hoạt động đào tạo các chủ đề thương mại. Hai nội dung này đã được thiết kế liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành một khối thống nhất. Những kết quả dự tính của các hoạt động nghiên cứu sẽ được sử dụng cho phân tích chính sách và các khóa đào tạo ngắn hạn về thương mại và chính sách.

Cùng với việc trao tài trợ hôm 26/2 tới tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, TS. Harsha Singh sẽ có buổi thuyết trình với chủ đề: “Hệ thống thương mại toàn cầu sau khủng hoảng: Những hệ lụy với các nước đang phát triển”.

Dự kiến về phía Việt Nam, ngoài nhóm nghiên cứu của Đại học Kinh tế – ĐHQGHN do TS Vũ Quốc Huy chủ trì, sẽ có sự tham gia của nhiều học giả, chuyên gia kinh tế và đại diện từ các cơ quan hoạch định chính sách liên quan đến các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế.