DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phú Xuyên nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật

08-06-2016 09:48
Kinhtedothi - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được các cấp, ngành huyện Phú Xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Qua đó, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự.

Chú trọng phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành

Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể hàng tháng, quý, năm. Trên cơ sở đó, việc tuyên truyền được mở rộng đến nhiều đối tượng trên địa bàn với nhiều nội dung và hình thức phong phú, như: Tổ chức hội nghị, lồng ghép tại các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; trợ giúp pháp lý lưu động, công tác hòa giải, tủ sách pháp luật, …
Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp Hà Nội) tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Phú Túc.
Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp Hà Nội) tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Phú Túc.
Năm 2015, Hội đồng PBGDPL huyện chú trọng đến công tác tuyên truyền trực quan sinh động, quan tâm tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế. Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai... Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn tuyên truyền pháp luật được 1.560 buổi cho hàng vạn lượt người; tổ chức 228 hội nghị; làm trên 3.000 tờ rơi, pa nô, khẩu hiệu, tuyên truyền thông qua tủ sách pháp luật cho trên 3.800 lượt người đọc, trợ giúp pháp lý lưu động cho 1.350 người. Qua đó, góp phần giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, phòng Tư pháp còn phối hợp với Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 6 tổ chức trợ giúp lưu động miễn phí tại các xã Văn Nhân, Phú Túc, Vân Từ, Phúc Tiến, Phượng Dực, Trường THCS Khai Thái, Hội người khuyết tật cho trên 3.000 lượt người. Đồng thời, duy trì 157 tổ hòa giải ở các thôn, cụm dân cư với 1.204 thành viên tích cực hòa giải các vụ việc ngay tại cơ sở. Năm 2015, các hòa giải viên đã hòa giải thành 365/427 vụ, đạt tỷ lệ 85,4%. Nhờ vậy, nhiều địa phương trong huyện không có đơn thư vượt cấp, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong các tháng đầu năm 2016, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các xã, thị trấn tăng cường, tập trung tuyên truyền Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Phòng Tư pháp cùng các cơ quan, ban, ngành của huyện tổ chức được 28 buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho hơn 1.000 người, tuyên truyền 120 buổi qua đài truyền thanh cho hàng chục vạn lượt người, tư vấn giải đáp pháp luật cho 95 lượt người và hòa giải thành 19/21 vụ việc, đạt 90%.

Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm

Trưởng Phòng Tư pháp huyện Phú Xuyên Nguyễn Hữu Bằng cho biết, phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Phú Xuyên tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền PBGDPL. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân. Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới được ban hành đến từng nhóm đối tượng. Từ đó, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. “Tới đây, huyện tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL. Tuyên truyền đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Phấn đấu 100% tổ hòa giải cơ sở hoạt động có hiệu quả, đạt tỷ lệ hòa giải thành 90% trở lên, góp phần hạn chế tình trạng đơn, thư khiếu nại của công dân, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương” - ông Nguyễn Hữu Bằng nói.
TAG: