Phú Xuyên phấn đấu có thêm 6 xã nông thôn mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” huyện Phú Xuyên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình.

Từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay, đời sống nông dân trong huyện từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2015 đạt 26,47 triệu đồng/ người/ năm.

Năm 2016, Phú Xuyên phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Phú Yên, Chuyên Mỹ, Tri Trung, Hồng Thái, Nam Phong và Châu Can. Quý I/2016 qua kiểm tra, cả 6 xã này đều đã đạt và cơ bản đạt từ 15 đến 16 tiêu chí nông thôn mới.