PVFC đạt 329 tỷ đồng lợi nhuận trong 9 tháng năm 2011

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 31/10/2011, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2011 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 3 của PVFC đạt 2.046,62 tỷ đồng; lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 196,71 tỷ đồng, tăng 30,84% so với cùng kỳ năm 2010.

Như vậy kết quả kinh doanh của PVFC đã đạt 80% doanh thu cả năm, tương đương 5.457 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 329 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 79.004 tỷ đồng, bằng 119% so với thời điểm 31/12/2010.

Mặc dù tình hình thị trường tài chính, tiền tệ trong những tháng cuối năm 2011 dự đoán còn nhiều diễn biến bất lợi nhưng PVFC vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu đến ngày 30/09/2011 là 2,87%, tỷ lệ cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ không quá 12,25%, đảm bảo dưới mức qui định 16% của NHNN.

Dự kiến đến hết năm 2011, PVFC sẽ hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu cả năm tương đương 6.860 tỷ đồng; lợi nhuận cả năm đạt 650 tỷ đồng.