PVN triển khai đề án tái tạo văn hóa doanh nghiệp 2020

Hoàng Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Mới đây, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam (PVN) đã họp phiên đầu tiên, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ hoạt động trong năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam năm 2020. 
Vào cuối tháng 11/2019, HĐTV PVN đã có quyết định phê duyệt “Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam” và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai đề án. Theo quyết định, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo. Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng là Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đỗ Chí Thanh là Phó Trưởng ban cùng các thành viên Ban Chỉ đạo gồm Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Trưởng các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.
Tại Hội nghị, Trưởng ban TT&VHDN Trần Quang Dũng - Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo đã trình bày nội dung tổng hợp, thống kê ý kiến từ các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn về triển khai “Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam” trong năm 2020 tại Cơ quan Tập đoàn.
Mục tiêu hướng đến việc toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn hiểu rõ vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong sự phát triển bền vững của Tập đoàn, nghiêm túc thực hiện những quy định của văn hoá Petrovietnam. Xây dựng văn hoá nền tảng vững chắc cho văn hoá Petrovietnam. Thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ của đề án trong năm 2020 hiệu quả, thiết thực, lan tỏa.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh công tác tái tạo văn hoá Petrovietnam và xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần xác định là nhiệm vụ hằng năm của cấp ủy, hệ thống chính trị, cần có sự tham gia  sâu rộng của đội ngũ cán bộ trong ngành từ Cơ quan Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Các đơn vị trong toàn hệ thống cần tham gia, xây dựng kế hoạch và bắt tay thực hiện ngay.
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong toàn Tập đoàn cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay lan toả văn hoá Petrovietnam đồng thời nghiên cứu, lan toả Văn hoá Petrovietnam đã được các thế hệ “những người đi tìm lửa” gây dựng bồi đắp. Đồng thời, đề xuất, phát triển thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn kết giữa các thế hệ người dầu khí qua đó xây dựng văn hoá mang bản sắc Petrovietnam trong thời kỳ mới.
Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, chia sẻ ý kiến vào kế hoạch thực hiện Đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam trong năm 2020, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.
Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đồng tình với kế hoạch triển khai những hoạt động để tạo ra môi trường để phát triển văn hoá Petrovietnam. Tổng giám đốc giao Ban TT&VHDN làm đầu mối phối hợp với các Ban/Văn phòng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời, giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này. Bên cạnh đó, đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân có thành tích và vi phạm trong quá trình triển khai.
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các ban, tổ chức chính trị xã hội Cơ quan Tập đoàn bắt tay ngay vào việc xây dựng phương án chi tiết cho từng nội dung, chủ động, phối hợp triển khai, áp dụng số hoá vào việc triển khai các nội dung một cách nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực.