Quận Ba Đình đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đảng, Nhà nước

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quận Ba Đình là luôn luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ quan và các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Ngày 20/1, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh dự hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động thi đua năm 2021 của quận Ba Đình.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại quận Ba Đình. 
Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
Năm 2020, quận Ba Đình đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thành công Đại hội 56 tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức thành công Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ Quận (nhiệm kỳ 2020-2025) là đại hội điểm Tổ chức Đảng trên cơ sở của Đảng bộ TP Hà Nội.
Trong điều kiện dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của kinh tế, quận Ba Đình đã nỗ lực phấn đấu thu ngân sách đạt 7.140 tỷ đồng, đạt 102,71% kế hoạch và thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản với 426 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch TP giao. Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của quận hoàn thành và hoàn thành vượt mức.
Là địa bàn đầu tiên xuất hiện ca mắc Covid-19, quận Ba Đình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Qua đó đẩy lùi và kiểm soát tốt được dịch bệnh, không để phát sinh ca mắc mới trong đợt bùng phát dịch thứ 3, thứ 4.
Các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đã góp phần giúp quận thực hiện tốt các nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đặc biệt là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.  
Đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hoá người Hà Nội thanh lịch-văn minh
Ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua yêu nước của quận Ba Đình trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của Thủ đô.
Nêu những nhiệm vụ quan trọng cũng như thách thức trong năm 2021, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quận Ba Đình là luôn luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ quan và các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
“Vì thế, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, từng cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các lực lượng vũ trang phải không ngừng nâng cao nhận thức, có ý thức cảnh giác cao và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ công tác này” – Chủ tịch UBND TP nói.
 Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến trao Bằng khen cho các tập thể thuộc quận Ba Đình. 
Quận Ba Đình cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, Trong đó, cần chú trọng tới việc nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là với những người có công với nước, các gia đình chính sách.
Nhằm phục vụ đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn, quận xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trạm y tế, trường học, các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí…. Đồng thời, cần có giải pháp quản lý tốt về trật tự đô thị; có những giải pháp đồng bộ, tích cực để xử lý những vấn đề như: quản lý trật tự xây dựng đô thị, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, môi trường, nhất là các di tích lịch sử văn hoá, tiếp tục xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị theo tiêu chí của TP.
Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là động lực mạnh mẽ để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, coi trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể quần chúng, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, có kết quả thiết thực. Duy trì tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng nếp sống của người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ba Đình phải là quận đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn hoá người Hà Nội thanh lịch-văn minh.
Ngoài ra, quận Ba Đình cần tiếp tục thực hiện tốt, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước. Nội dung phong trào thi đua cần gắn chặt với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận và các đơn vị thuộc quận. Trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong các cấp, các ngành, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trong Nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao.
Nhân dịp này, quận Ba Đình tặng thưởng cho 53 đơn vị nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2020.