Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết 15

Trần Thảo
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 5/9, Quận ủy Bắc Từ Liêm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chỉ đạo quận, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được duy trì ổn định. Trên địa bàn quận không có điểm nóng và các vụ việc phức tạp; không còn vụ việc nào thuộc danh sách Ban Chỉ đạo TP và Ban Chỉ đạo quận phải theo dõi.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở, các cơ quan, đơn vị thuộc quận nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì thường xuyên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Việc tổ chức tiếp dân của lãnh đạo quận và các cơ quan, đơn vị được duy trì nền nếp, đảm bảo đúng quy định. Công tác giải quyết đơn thư ngày càng nâng cao; chất lượng, thời hạn, tỷ lệ giải quyết đơn thư được thực hiện đúng quy định; các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài được cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở tập trung thực hiện...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà đề nghị, thời gian tới, quận tiếp tục bám sát 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 15 gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4, Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Tăng cường tuyên truyền, vận động công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, luật khiếu nại, luật tố cáo, không tập trung đông người không đúng nơi quy định.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà cùng lãnh đạo quận trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà cùng lãnh đạo quận trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

Quận phải tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện các tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức Đảng trực thuộc, làm rõ ưu điểm; tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức và hoạt động của từng tổ chức cơ sở Đảng, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo để có biện pháp giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chi bộ tổ dân phố có đông đảng viên.

Phân công cấp ủy viên dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ vào những vấn đề của địa phương, đơn vị để bàn và ra nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình của đơn vị. Công an quận chủ động nắm tình hình liên quan đến các vụ việc khiếu kiện phức tạp, tiềm ẩn về an ninh, trật tự và vụ việc mới phát sinh kịp thời tham mưu giúp Ban Chỉ đạo quận theo dõi, chỉ đạo giải quyết...

Tại hội nghị, quận Bắc Từ Liêm đã khen thưởng 15 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu.

 

Nghị quyết số 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”.