Quận Đống Đa: 36 tập thể, cá nhân được biểu dương trong học tập, làm theo Bác

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã quyết định khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 31/3, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.
 Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Đống Đa Đinh Thị Lan Hương, 5 năm qua, việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Việc thực hiện Chỉ thị và các chuyên đề đã gắn với các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) nên bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 
Cụ thể, nhiều cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác trong việc phấn đấu học tập, công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 
Đặc biệt, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 04-NQ/TW đã rõ ràng hơn, nên công tác đấu tranh kịp thời, hiệu quả. Đến nay, 100% các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc quận tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tiến hành xây dựng nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh gắn theo Chuyên đề từng năm. Kết quả đã 100% chi, đảng bộ xây dựng bản đăng ký làm theo, đạt tỷ lệ 100%; số cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo hàng năm đạt 97.8%.
Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Đống Đa khẳng định: Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của quận. Theo đó, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 34,6% hàng năm; năm 2019 số thu của quận vượt con số 10.000 tỷ đồng (chiếm hơn 10% trong tổng số thu ngân sách của 30 quận, huyện, thị xã và là 1 trong 2 quận đóng góp ngân sách lớn cho TP); thu ngân sách toàn quận năm 2020 hoàn thành và vượt 2,4% so với dự toán pháp lệnh TP và quận giao. Ngoài ra, sau quá trình rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2019 chỉ số cải cách hành chính của quận đã có bước tiến vượt bậc đạt 94,93% (xếp thứ 3 trong 30 quận, huyện, thị xã trên toàn TP).
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã quyết định khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.