Quận Hoàng Mai: Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/5, Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở.
 Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàng Mai chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đáng chú ý, MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai luôn đi đầu TP trong việc thực hiện ủng hộ quỹ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với tổng số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 9,1 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công 12 hội chợ hàng tiêu dùng quảng bá sản phẩm Việt.
Cũng trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì thành lập 60 đoàn giám sát trực tiếp đối với 18 đơn vị, với các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng; giám sát thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát công tác bảo vệ môi trường; giám sát về kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu) trên địa bàn quận; giám sát công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm... Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các phường tổ chức 77 cuộc giám sát, qua đó góp phần phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019-2024, với 3 khâu đột phá chiến lược, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp và phát triển bền vững.
Đại hội cũng đã hiệp thương cử 55 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa mới.