Quan ngại về sự phát triển fintech tại Việt Nam

Khắc Kiên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Nhiều DN bày tỏ lo ngại việc hạn chế quyền sở hữu nước ngoài tại các công ty fintech có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của fintech tại Việt Nam.

Hiện Việt Nam đang xem xét hạn chế quyền sở hữu nước ngoài trong các công ty công nghệ tài chính (fintech). Đáng lưu ý, trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 (Nghị định số 101), Ngân hàng Nhà nước có đề xuất trần 30% sở hữu nước ngoài trong các công ty cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội DN Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) Amanda Rasmussen. Ảnh: Quốc Tuấn
Trước vấn đề này, nhiều DN bày tỏ lo ngại ngành công nghiệp fintech của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các công ty fintech mà Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo.
Theo Chủ tịch Hiệp hội DN Hoa Kỳ Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) Amanda Rasmussen, sự tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ tài chính và fintech sẽ phụ thuộc vào việc triển khai khung pháp lý, quy định và chính sách thuận lợi cho đầu tư và cho phép các lĩnh vực này tiếp tục đóng góp cho sự thịnh vượng và phổ cập tài chính của Việt Nam.
Tuy nhiên, kế hoạch áp dụng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực thanh toán và fintech sẽ hạn chế đáng kể các công ty khởi nghiệp fintech Việt Nam trong việc huy động vốn từ các tổ chức đầu tư nước ngoài. Đồng nghĩa hạn chế khả năng thu hút nhân tài và khiến họ kém cạnh tranh hơn so với các DN khác trong khu vực.
Đại diện AmCham quan ngại, giới hạn như vậy sẽ cản trở sự phát triển của ngành. Vì vậy, đại diện AmCham hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ duy trì các chính sách tạo điều kiện cho dịch vụ fintech có cơ hội đóng góp vào công cuộc đổi mới công nghệ và phổ cập tài chính tại Việt Nam.
Trưởng nhóm Công tác Đầu tư và Thương mại Frederick Burke. Ảnh: Quốc Tuấn
Cùng quan điểm, Trưởng nhóm Công tác Đầu tư và Thương mại Frederick Burke cho biết, việc hạn chế quyền sở hữu nước ngoài tại các công ty fintech có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của fintech tại Việt Nam. Do đó, vị này đưa ra kiến nghị tới Chính phủ Việt Nam bảo đảm rằng sẽ không có hạn chế về sở hữu nước ngoài đối với các công ty fintech.
Nhóm công tác cũng chỉ ra rằng, pháp luật Việt Nam đang thiếu quy định hướng dẫn khiến các DN fintech gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm hướng phát triển cho ngành công nghiệp này tại Việt Nam. Bởi hiện không có ngành nghề kinh doanh cụ thể cho dịch vụ cho vay ngang hàng và DN không rõ họ nên đăng ký ngành nghề kinh doanh nào để cung cấp dịch vụ cho vay ngang hàng tại Việt Nam.
“Nhóm đã thấy các DN đăng ký các ngành nghề kinh doanh khác để cung cấp dịch vụ cho vay ngang hàng và chấp nhận nguy cơ không tuân thủ với các giấy phép kinh doanh của họ (như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) khi vận hành một dịch vụ có thể không được đăng ký trong các giấy phép kinh doanh của họ” - nhóm công tác nêu.
Do đó, nhóm công tác kiến nghị Chính phủ ban hành thêm quy định hướng dẫn cho các dịch vụ fintech mới, đặc biệt là các dịch vụ fintech như dịch vụ cho vay ngang hàng đã và đang hoạt động tại Việt Nam.