Quan tâm chăm lo đời sống người dân

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 16/12, huyện Mê Linh đã khai mạc Kỳ họp thứ 10, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Năm 2014, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá (6,5%), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân ngày một được cải thiện. Năm 2014, toàn huyện giảm 808 hộ nghèo (đạt 132,4% kế hoạch TP giao), hiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,54%. Đến nay, 100% số trẻ trong độ tuổi được phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và tiêm phòng đầy đủ.
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, khóa XVIII huyện Mê Linh.
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, khóa XVIII huyện Mê Linh.
Huyện Mê Linh đã vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 685 triệu đồng (đạt 137% kế hoạch TP giao), hỗ trợ xây mới và sửa chữa 16 nhà tình nghĩa với kinh phí 500 triệu đồng (đạt 240% kế hoạch), tặng 64 sổ tiết kiệm (đạt 128% kế hoạch TP giao); vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện được 283,89 triệu đồng (đạt 113,5%). Năm 2014, đã giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động nông thôn, đạt 100% kế hoạch,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của huyện vẫn còn những hạn chế, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, tỷ lệ thu gom rác thải,… công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm, chưa đạt một số tiêu chí đề ra; việc triền khai “Năm trật tự và văn minh đô thị” ở một số xã, thị trấn chưa tạo được sự chuyển biến sâu rộng,…

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, huyện sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo quy hoạch, chủ động đầu tư cho các dự án trọng điểm - xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015” theo kế hoạch TP, đào tạo nghề - giải quyết việc làm cho người nông dân, đồng thời, tiếp tục quan tâm tới chăm lo chế độ chính sách cho người nghèo, người có công với cách mạng,…  

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Mê Linh sẽ diễn ra trong hai ngày 16 - 17/12/2014.