Quan tâm giải quyết bất cập trong thực hiện chính quyền đô thị

Nguyên Bảo
Chia sẻ

Kinhtedothi - Việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thị xã Sơn Tây từ ngày 1/7/2021 đến nay nhận được sự đồng thuận từ Nhân dân và công chức từ thị xã đến phường. Vì vậy, việc triển khai thực hiện thông suốt, bảo đảm tiến độ về thời gian...

Sáng 2/8, Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 1/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo - Trưởng đoàn khảo sát dự và chỉ đạo hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thị xã Sơn Tây từ ngày 1/7/2021 đến nay nhận được sự đồng thuận từ Nhân dân và công chức từ thị xã đến phường. Vì vậy, việc triển khai thực hiện thông suốt, bảo đảm tiến độ về thời gian.

Thị ủy cũng đã chỉ đạo HĐND, UBND thị xã căn cứ các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của TP Hà Nội để chủ động triển khai thực hiện các bước tổ chức, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 9 phường, chính quyền địa phương ở nông thôn tại 6 xã.

Nhờ đó, kinh tế của thị xã tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt tỷ lệ 10%/năm; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, cơ sở hạ tầng của thị xã ngày càng được quan tâm đầu tư, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện...

Các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc đã nêu lên những ưu điểm, thuận lợi trong việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thị xã. Đồng thời trong quá trình triển khai vẫn còn những bất cập như: Việc chuyển đổi không đồng bộ giữa công chức UBND và cán bộ khối Đảng, đoàn thể dẫn đến một đơn vị hành chính duy trì hai chế độ công chức, phần nào ảnh hưởng đến tâm tư của cán bộ, công chức. Sau khi chuyển đổi, việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức vẫn phải có văn bản thỏa thuận với Sở Nội vụ Hà Nội; chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp của công chức phường còn thấp....

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá, qua một năm, thị xã Sơn Tây đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của Thành ủy. Tập trung chỉ đạo có kết quả việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tạo quyền lực thực sự cho chính quyền nhưng vẫn bảo đảm dân chủ, sự lãnh đạo của cấp ủy, sự giám sát của HĐND, MTTQ các cấp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Thành ủy cũng ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, khó khăn, bất cập để có giải pháp điều chỉnh như: Biên chế cán bộ xã, phường; chế độ, chính sách giữa công chức xã, phường; cơ chế tài chính đồng bộ để tạo điều kiện cho chính quyền tự chủ về tài chính, ngân sách; xây dựng chính quyền số, công nghệ thông tin; việc phân cấp, ủy quyền...