Quận Tây Hồ khen thưởng 225 điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

Phương Đoàn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 23/10, quận Tây Hồ đã tổng kết phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” và cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” quận Tây Hồ năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dưới sự chỉ đạo Đảng bộ, quyết tâm cao của chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” năm 2019 của quân Tây Hồ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo thành những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng, với tinh thần lấy phong trào “Người tốt việc tốt” làm tọng tâm, các đơn vị đã đồng loạt tổ chức thi đua trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Theo đó, kinh tế, quản lý đô thị, văn hoá – xã hội, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng phát triển các tổ chức đoàn thể, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của quận đều có những chuyển biến tốt.
Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng khẳng định, phong trào “Người tốt việc tốt” của quận là hoạt động thường xuyên, liên tục, tạo sự gắn kết, có tác dụng hỗ trợ tạo sức lan toả lớn trong các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức của toàn quận.
Tại buổi lễ, 225 tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua đã được khen thưởng cấp quận. Từ đầu năm đến nay, UBND quận Tây Hồ cũng đã khen thưởng 204 tập thể và 375 cá nhân với tổng số tiền thưởng hơn 334 triệu đồng.
 Bí thư quận uỷ Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng trao thưởng cho các điển hình tiên tiến
Cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến “Người tốt việc tốt” quận Tây Hồ năm 2019 đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia. Trong số hơn 200 bài dự thi gửi về, UBND quận đã chọn lọc được 20 bài có chất lượng gửi lên cấp TP để xem xét, khen thưởng. Ngoài ra, phát hiện, đề xuất khen thưởng, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực.
Nói về những hạn chế còn tồn tại  của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong các đơn vị thuộc quận, Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng chỉ ra, việc triển khai, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân viên trong một số đơn vị còn hình thức, dẫn đến cán bộ chưa tâm huyết, chủ động, sáng tạo. Công tác nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt còn ít. Chính vì vậy Bí thư Quận uỷ Tây Hồ đề nghị: Các đơn vị cần tiếp tục sát sao, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, nhân viên sáng tạo, cống hiến, làm nhiều việc tốt. Đồng thời, gắn phong trào thi đua với việc khắc phục những khuyết điểm, tồn tại trong đơn vị. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua cần lấy trọng tâm phát triển là nhân thêm người tốt việc tốt; nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị trên địa bàn.
Trong năm 2020, quận Tây Hồ tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” với 5 nội dung chính: Đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn phong trào thi đua của quận với phong trào thi đua của TP và các địa phương, đơn vị. Thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến “Người tốt việc tốt”  tới đông đảo tầng lớp nhân dân, người lao động tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận. Tiếp tục thực hiện thi đua thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.