Quận Thanh Xuân: Hướng tới minh bạch và sự hài lòng của dân

Bài, ảnh: Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/6, quận Thanh Xuân đã tổ chức đối thoại thủ tục hành chính (TTHC) với công dân, thực hiện theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND TP, nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

Theo ông Khổng Minh Thảo - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, trong năm 2016, công tác cải cách hành chính (CCHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của quận. Do đó, quận triển khai thực hiện có hiệu quả đề án "Đẩy mạnh CCHC; Xây dựng Chính quyền điện tử quận Thanh Xuân". Cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, quận sẽ tăng cường đối thoại giữa các bộ phận với dân để nâng mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC.
Quận Thanh Xuân tổ chức đối thoại thủ tục hành chính với công dân.
Quận Thanh Xuân tổ chức đối thoại thủ tục hành chính với công dân.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP về lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội đến năm 2020, UBND quận đã chỉ đạo tổ chức rà soát xây dựng lộ trình triển khai 241 thủ tục đang thực hiện tại quận (giai đoạn 2016 - 2020) báo cáo TP. Trong đó, mức độ 4 có 20 thủ tục, mức độ 3 có 115 thủ tục, mức độ 2 có 106 thủ tục. Riêng trong năm 2016, UBND quận xây dựng 25% TTHC mức độ 3 (62 thủ tục), phấn đấu cuối năm xây dựng thí điểm 2 thủ tục mức độ 4.

Bên cạnh đó, quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan đến giải quyết TTHC và UBND các phường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện của cán bộ, công chức trong đơn vị mình theo đúng quy định trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, chủ động tiếp nhận xử lý, tháo gỡ vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC. Đồng thời, quận tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở thiết lập một hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung, đồng bộ với mục tiêu phát triển chính quyền điện tử gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, cung cấp dịch vụ công tốt nhất phục vụ người dân và DN.

100% các TTHC của quận và phường đều được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của quận và phường, đảm bảo thuận tiện cho công tác tra cứu các TTHC đối với công dân. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của quận đang tiến hành cài đặt phần mềm để tiến tới thực hiện giao dịch giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng ở mức độ 4. Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đã được triển khai lắp đặt tại 11 phường trên địa bàn quận phục vụ tốt cho giám sát việc thực thi công vụ...

Tại buổi đối thoại TTHC, có hơn 10 ý kiến của người dân đánh giá về việc thực hiện thủ tục tại bộ phận một cửa (BPMC) của quận và các phường. Tất cả đều hài lòng khi trực tiếp thực hiện thủ tục. Thậm chí, nhiều thủ tục được quận chủ động rút ngắn thời gian tối đa, sớm hơn so với giấy hẹn trả kết quả.

“Tôi có đến BPMC của quận để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận VSATTP cho cửa hàng cơm chay của mình trên đường Ngụy Như Kon Tum. Cán bộ ở BPMC rất có trách nhiệm, hướng dẫn tận tình. Trong khi đó, thời gian thực hiện thủ tục sớm hơn một tuần so với giấy hẹn. Vì vậy, cán bộ tại BPMC đã chủ động liên lạc để tôi có thể sớm đến lấy kết quả” – chị Phạm Hà Thu cho biết tại buổi đối thoại.
Kết quả giải quyết thủ tục từ đầu năm 2016 đến nay tại quận Thanh Xuân: Có 3.430 hồ sơ đã tiếp nhận tại quận; trong đó có 3.338 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 92 hồ sơ đang giải quyết. Có 49.106 hồ sơ đã được tiếp nhận tại 11 phường và toàn bộ số hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn.