Quận Thanh Xuân tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại quận Thanh Xuân, công tác chuẩn bị cho Đại hội (ĐH) Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đang được Quận ủy tiến hành khẩn trương, tích cực; trước mắt là lãnh đạo thành công 3 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức ĐH điểm rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ quận.

Duy trì nền nếp công tác Đảng
Thời gian qua, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trong công tác chuẩn bị ĐH lần thứ VI Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quận ủy đã sớm thành lập các tiểu ban: Văn kiện, tổ chức, phục vụ ĐH và các tổ công tác chỉ đạo, theo dõi ĐH Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động tổng kết các chương trình, đề án công tác toàn khóa, phục vụ xây dựng văn kiện ĐH Đảng bộ quận.
 Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đang được Quận ủy Thanh Xuân tiến hành khẩn trương, tích cực.
Quận đã ban hành và triển khai kế hoạch tuyên truyền về các kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực hướng tới ĐH Đảng bộ các cấp, ĐH lần thứ VI Đảng bộ quận Thanh Xuân; kế hoạch tổ chức ĐH Đảng cấp cơ sở tiến tới ĐH Đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về ĐH Đảng...
Ngoài ra, Quận ủy Thanh Xuân cũng đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo ĐH Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ quận Thanh Xuân hiện có 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm: 33 đảng bộ và 22 chi bộ với tổng số 19.413 đảng viên của 420 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đến nay, đã có gần 160/420 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tiến hành xong ĐH.
Tổ chức Đại hội điểm cho 3 tổ chức cơ sở Đảng
Theo Quận ủy Thanh Xuân, 3 tổ chức cơ sở Đảng được lựa chọn để tổ chức ĐH điểm đánh giá, rút kinh nghiệm. Trong đó, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng tiến hành ĐH điểm vào ngày 22/2; Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc tiến hành ĐH điểm vào ngày 24-25/2; và Đảng bộ Cơ quan UBND quận dự kiến ĐH điểm trong tháng 3. Sau ĐH điểm, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy sẽ tiến hành tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2020.
 Xây mới trường Mầm non Sao Sáng - Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Trong công tác chỉ đạo, tổ chức ĐH Đảng bộ cơ sở tiến tới ĐH Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quận ủy Thanh Xuân đặc biệt quan tâm đối với các chi bộ tổ dân phố sau sắp xếp, hợp nhất; phân loại ra những Đảng bộ nào còn vấn đề phải quan tâm, nhất là về tình hình tư tưởng, nhân sự để chủ động có giải pháp; nhất là 3 Đảng bộ tổ chức ĐH điểm để bảo đảm tổ chức thành công.
Cùng với đó, tập trung chuẩn bị tốt các bước để tổ chức ĐH Đảng bộ quận lần thứ VI, từ công tác văn kiện, nhân sự, tuyên truyền đến cơ sở vật chất, làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân liên quan đến ĐH.
Quận ủy Thanh Xuân cũng xác định, các cấp ủy Đảng phải làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy và Quận ủy; đúng nguyên tắc, quy trình; vừa mở rộng, phát huy dân chủ, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Ngoài ra, khi lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, phải quan tâm tiêu chuẩn cán bộ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín trong Đảng, trong dân...

Một số công trình tiêu biểu chào mừng ĐH Đảng bộ quận Thanh Xuân, gồm: Cải tạo, xây mới Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân; Xây mới trường Mầm non Sao Sáng; Cải tạo trường Tiểu học Đặng Trần Côn; Cải tạo, xây mới trường Tiểu học Nhân Chính; Xây dựng trường THCS Kim Giang (giai đoạn 2); Cải tạo, xây mới Trường THCS Thanh Xuân Nam (giai đoạn 1); Cải tạo, xây mới trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2)...