Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/1, Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) cho các đồng chí cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Nghị quyết số 29 của Hội nghị T.Ư 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI), Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy căn cứ nội dung các Nghị quyết, Kết luận của T.Ư và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hàng năm và từng giai đoạn để tổ chức thực hiện bảo đảm đạt kết quả thiết thực.