Quảng Nam khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng trong quý 3 năm 2022. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.

Hoàn thành quy hoạch tỉnh, xây dựng chính quyền số

Ngày 7/5, Văn phòng Chính phủ đã phát đi Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 3 vừa qua.

Theo nội dung thông báo, để đạt được phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Quảng Nam cần kế thừa thành quả đã đạt được, tiếp bước thành công của các thế hệ đi trước để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Đồng thời, nghiên cứu, tìm tòi để tự tạo ra tiềm năng mới, động lực mới, cơ hội mới nhằm thu hút nguồn lực từ bên ngoài để phát triển “xanh”, nhanh và bền vững.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan để đề xuất, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách; tháo gỡ và xử lý, khắc phục cho được những hạn chế, bất cập, các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát Sân bay Chu Lai trong chuyến làm việc vào cuối tháng 3 vừa qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát Sân bay Chu Lai trong chuyến làm việc vào cuối tháng 3 vừa qua.

Giữ gìn, phát huy tốt nhất truyền thống lịch sử, nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền bảo đảm dân chủ, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng trong tháng quý 3 năm 2022; góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao các chỉ số về công tác cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt là chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, thúc đẩy kinh tế số.

Thống nhất “mở đường” lên cửa khẩu Nam Giang

Thủ tướng cơ bản thống nhất một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam nêu ra tại buổi làm việc trước đó.

Cụ thể, đối với Đề án để bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chủ động xây dựng các đề án theo hình thức xã hội hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, VH-TT&DL theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu các kiến nghị của tỉnh về việc sử dụng phí tham quan di tích và thành lập quỹ bảo tồn di sản Quảng Nam.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình thí điểm, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể áp dụng chung đối với các di sản thế giới trên cả nước, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cảng Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.
Cảng Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Đối với đề nghị xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Đối với việc quy hoạch Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, Thủ tướng giao tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có phương án phát triển Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, trình Thủ tướng xem xét, quyết định trong quý 3 năm 2022.

Về các kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 14D và 14E, Thủ tướng giao Bộ GT-VT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 14E, khởi công trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Thủ tướng cũng ủng hộ chủ trương nghiên cứu, đầu tư tuyến đường mới từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam. Giao tỉnh Quảng Nam là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với Bộ GT-VT, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai đầu tư tuyến đường nêu trên theo hình thức PPP, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Riêng các kiến nghị liên quan đến Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và dự án Làng đại học thuộc Đại học Đà Nẵng, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc hình thành Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Quảng Nam.

Đồng thời, giao UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT và các cơ quan liên quan nghiên cứu tổng thể nhu cầu đào tạo của vùng và địa phương, khả năng đáp ứng của các cơ sở giáo dục đại học hiện có. Trên cơ sở đó đề xuất phương án cụ thể, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan tổ chức đoàn công tác để trực tiếp rà soát, đánh giá toàn diện về thực trạng, các khó khăn, vướng mắc của dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2022.