Quảng Ngãi: Dành 320 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi

Hà Phương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Năm 2023, Quảng Ngãi dự kiến đầu tư hơn 320 tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội cho người dân vùng miền núi từ nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh.

Đời sống người dân miền núi Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.
Đời sống người dân miền núi Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.

Nguồn kinh phí trên dùng thực hiện 7 dự án tại các huyện miền núi của Quảng Ngãi, chủ yếu là giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở đất, đất sản xuất và nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự kiến vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 là gần 283 tỷ đồng. Theo quy định, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện chương trình này trong năm 2023 tối thiểu là 28,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay do điều kiện bố trí nguồn ngân sách tỉnh còn khó khăn nên dự kiến bố trí vốn đối ứng nguồn ngân sách tỉnh (đợt 1) để thực hiện chương trình là gần 17,5 tỷ đồng, số vốn đối ứng ngân sách tỉnh còn lại hơn 11 tỷ đồng sẽ ưu tiên bố trí bổ sung (đợt 2) trong năm 2023.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua dự thảo.
Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua dự thảo.

Tờ trình về nội dung trên (ban hành Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 1), thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I (2021 - 2025)) đã được đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi thảo luận, thông qua tại ngày làm việc thứ 2 (sáng 7/12), kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Được biết, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi gồm 61 xã thuộc 5 huyện miền núi và 3 huyện đồng bằng; có 187 nghìn người đồng bào dân tộc H’re, Ca Dong và Cor, chiếm 15,18% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn thấp…