Quảng Ngãi đề ra các giải pháp mạnh tăng thu ngân sách

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình hình thu ngân sách đạt thấp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương đề ra các giải pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để tăng thu phần thuế nợ đọng của các doanh nghiệp và các khoản thu khác có khả năng thu được từ nay đến cuối năm 2020.

Thu ngân sách đạt thấp
Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ngãi, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 11.493 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán Trung ương giao, bằng 61,9% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, thu nội địa đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 54,8% dự toán Trung ương giao, bằng 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao; thu hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 3.893 tỷ đồng, bằng 141,6% dự toán Trung ương giao, bằng 121,7% dự toán năm.
 Thu ngân sách Quảng Ngãi đạt thấp do gặp nhiều khó khăn. (ảnh minh họa).
Một số khoản thu chủ yếu như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 3.551 tỷ đồng, bằng 54,8% dự toán Trung ương giao; thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 37 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 283 tỷ đồng, bằng 91,2% dự toán; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 1.685 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán; thu từ tiền sử dụng đất đạt 534 tỷ đồng, bằng 53,4% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 334 tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán; từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 86,5 tỷ đồng, đạt 82,5% dự toán.
Tổng chi cân đối ngân sách ngân sách địa phương 9 tháng đạt 7.559 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 1.500 tỷ đồng.
Tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng và triển khai nhiệm vu 3 tháng cuối năm 2020 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhận định: Có 3 nguyên nhân chủ yếu tác động đến thu ngân sách đạt thấp gồm: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; giá dầu thô giảm mạnh; vướng mắc từ cơ chế chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thị trường bất động sản chưa tháo gỡ kịp thời nên nguồn thu từ tiền sử dụng đất rất thấp.
Nhiều giải pháp quyết liệt
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, trong điều kiện khó khăn như hiện nay, tỉnh chắc chắn không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, nhưng tinh thần là phải cố gắng đạt mức thu cao nhất trong năm 2020.
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh.
Các cơ quan, đơn vị tham mưu cần xác định nguyên tắc chung như thu giảm, thì phải chi giảm. Trong đó, giảm chi nguồn thu từ quỹ đất; chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, nếu chưa thật sự cần thiết; chi mua sắm trang thiết bị và chi hội, họp, đặc biệt là chi đi công tác nước ngoài.
Về tăng thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng thu từ các khoản tiền sử dụng đất và thu từ các khoản nợ đọng. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khẩn trương đề ra các giải pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để tăng thu phần thuế nợ đọng của các doanh nghiệp và các khoản thu khác có khả năng thu được từ nay đến cuối năm.
Ông Đặng Văn Minh cũng yêu cầu Sở Tài chính cần phải điều chỉnh ngay việc lấy nguồn cải cách tiền lương chi cho dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua; đồng thời, chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh dự báo nguồn thu ngân sách trong 3 tháng còn lại, trên cơ sở đó, tổng hợp và xây dựng kịch bản điều hành ngân sách trong năm 2020.
Bên cạnh đó, báo cáo cụ thể các nguồn: Quỹ dự trữ tài chính đầu năm 2020, nguồn kết dư ngân sách tỉnh, dự phòng ngân sách, các nguồn thu hồi, hủy dự toán, cam kết nợ của các địa phương mà tỉnh còn thiếu… để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã chỉ đạo rất cụ thể về thực hiện thu ngân sách, do vậy, yêu cầu tất cả các sở, ngành và địa phương phải hệ thống, rà soát lại các văn bản chỉ đạo và triển khai một cách nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo này. Trong đó, lưu ý các địa phương cần chủ động xử lý nguồn tài chính ngân sách của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ được giao; trường hợp ngân sách địa phương không có khả năng thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần