Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh dự án có vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi được điều chỉnh theo hướng giảm chiều dài tuyến và bổ sung quy định thực hiện hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 7/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình HĐND tỉnh này thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án án đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi.

Bản đồ hướng tuyến xây dựng dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.
Bản đồ hướng tuyến xây dựng dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Theo đó, đề nghị điều chỉnh quy mô đầu tư chiều dài tuyến khoảng 26,88km, điểm đầu giao với đường Trì Bình Dung Quất, điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa; giảm 1,344km so với quy mô được duyệt.

Bổ sung quy định thực hiện hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo hướng tách hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng thành một Tiểu dự án độc lập với diện tích khoảng 194ha (xây dựng đường khoảng 164,5ha, xây dựng các khu tái định cư và cải táng khoảng 29,5ha).

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 12/10/2021, với quy mô đầu tư là 28,22km, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được đầu tư, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Quảng Ngãi theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời, hình thành trục dọc giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi kết nối nhanh với sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Khu kinh tế (KKT) Dung Quất đến TP Quảng Ngãi và các địa phương phía Nam trong tương lai.

Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư thể hiện rõ trong 28,22km thì có 1,344km tận dụng tuyển đường cũ có sẵn, không đầu tư thêm gì cho tuyến đường này (đoạn tuyến đường Thanh Niên); phần bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa thể hiện diện tích và thực hiện chung, không tách thành tiểu dự án độc lập.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, các đơn vị chuyên môn nhận thấy đoạn tuyên tận dụng 1,344km đã hư hỏng nặng cần đầu tư sửa chữa sớm, nhưng quy mô dự án là tận dụng nên tổng mức đầu tư không được tính toán cho đoạn này, dẫn đến không đủ kinh phí để đầu tư.

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đang thực hiện lập chủ trương đầu tư nâng cấp một số tuyến đường trong KKT Dung Quất. Do đó, để đảm bảo không trùng lặp trong quá trình lập chủ trương đầu tư, cần thiết phải thực hiện thủ tục điều chỉnh cắt bỏ đoạn tuyến này khỏi dự án đường đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Một vấn đề khác nữa, quy mô đầu tư chưa thể hiện phần diện tích khu tái định cư, cải táng nên báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, phạm vi đánh giá tác động môi trường không bao gồm hạng mục xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cần tách hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thành tiểu dự án độc lập (tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư), để thuận lợi trong triển khai thực hiện, đồng thời cũng phù hợp quy định pháp luật.