Quảng Ngãi: Lùm xùm thu hồi dự án, Giám đốc sở Xây dựng nói gì?

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Sở Xây dựng Quảng Ngãi phát hiện trong dự án có một phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng trước khi có quyết định chủ trương đầu tư.

Vì sao phải thu hồi?
Liên quan đến việc thu hồi dự án Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại (thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) sau 2 năm cấp phép, gây nhiều dư luận trái chiều trong việc quản lý, sử dụng đất công của ngành chức năng ở Quảng Ngãi, ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Trong quá trình cho chủ trương khảo sát và tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện Ba Tơ không đề cập đến phần diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng mà UBND huyện trước đây đã thực hiện (diện tích 7.070,2m2).
Qua công tác thực hiện kiểm kê, xác định nguồn gốc đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Sở Xây dựng phát hiện trong dự án có một phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng trước khi quyết định chủ trương đầu tư”.
  Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.
Theo ông Phong, ngày 24/4/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn đề nghị UBND huyện Ba Tơ báo cáo, làm rõ diện tích đất đã được UBND huyện tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng trước đây, diện tích đất của dự án giao cho Nhà đầu tư triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời đề nghị UBND huyện Ba Tơ tạm dừng việc triển khai dự án Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ánh Dương làm chủ đầu tư để Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
“Sau khi UBND huyện Ba Tơ có báo cáo cụ thể, phát hiện trong phần diện tích 9.628,56m2 thực hiện dự án có đến 7.070,2 m2 đã được UBND huyện bồi thường giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho địa phương. Đối chiếu với các văn bản và quy định, sở đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án trên”, ông Phong nói.
Tiếp đó, vào ngày 19/7/2019, tại Công văn số 4099/UBND-CNXD, UBND tỉnh có ý kiến thống nhất việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án và giao Sở Xây dựng tham mưu UBND ban hành quyết định thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án này. Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Ba Tơ để thống nhất phương án xử lý việc đầu tư dự án Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.
“Thu hồi dự án là vì không thể điều chỉnh quy hoạch loại khỏi dự án với diện tích đất đã được UBND huyện Ba Tơ đã giải phóng mặt bằng. Hơn nữa phần diện tích còn lại quá bé không thực hiện dự án được”, ông Phong thông tin.
Xử lý như thế nào sau khi thu hồi?
Theo ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, việc triển khai nội dung thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ mất nhiều thời gian, cần sự phối hợp ý kiến các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi của doanh nghiệp. Đồng thời, dự án này có một phần đất đã được giải phóng mặt bằng, một phần diện tích đất chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng nên cần đưa ra các hướng xử lý phù hợp.
 Vị trí đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng (ảnh C.X)
“Theo quy định tại của Luật Đất đai, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ. Phần diện tích cấp cho dự án trước kia, Sở cũng đề xuất tỉnh 2 phương án để lựa chọn”, ông Phong cho biết.
Cụ thể, phương án đầu là giao cho UBND huyện Ba Tơ tổ chức triển khai đấu giá phần diện tích đất là 7.070,2 m2 theo quy định. Sau khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích nêu trên, phần diện tích còn lại sẽ giao cho nhà đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng, tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại.
Ở phương án sau, giao UBND huyện Ba Tơ tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích 2.558,36m2; tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại với tổng diện tích đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng là 9.628,56 m2.
 Tờ trình đề nghị rút lại quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Khu dân cư chỉnh trang phía đông đường Trần Toại.
Trước đó, vào ngày 3/2/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có tờ trình (số 07/TTr-SXD) gửi UBND tỉnh đề nghị rút lại quyết định chủ trương đầu tư đã cấp trước đó gần 2 năm (tháng 6/2018) đối với dự án Khu dân cư chỉnh trang phía đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).
Lý do mà Sở Xây dựng Quảng Ngãi đưa ra, trong diện tích đã cấp cho Công ty Ánh Dương làm dự án Khu dân cư đường Trần Toại vào tháng 6/2018, có 7.070,2m2 (chiếm tỷ lệ gần 74% diện tích dự án) là do UBND huyện Ba Tơ đã bồi thường và giải phóng mặt bằng. Vì vậy đây là phần diện tích đất công (sở hữu nhà nước) nên phải thực hiện đấu giá.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần