Quảng Ngãi: Ngăn chặn trục lợi từ tài trợ lập quy hoạch, xây dựng đô thị

Đỗ Quyên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Công tác lập quy hoạch đô thị, xây dựng… đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch.

Đây là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trong văn bản vừa được ban hành mới đây về việc tăng cường quản lý công tác đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách.
Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh thực tế thời gian qua, tại tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện việc một số doanh nghiệp tự nguyện bỏ kinh phí tài trợ lập quy hoạch, mà đa phần là tài trợ lập quy hoạch các dự án bất động sản do… chính doanh nghiệp mình đề xuất đầu tư thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo, việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

Đặc biệt, việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, TP chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân tài trợ để tổ chức lập quy hoạch theo quy định và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay sau khi tiếp nhận kinh phí tài trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, công tác triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các quy định khác có liên quan.

Công tác lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, TP chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách Nhà nước làm cơ sở để chủ động bố trí kinh phí lập các quy hoạch thuộc địa bàn quản lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần