Quảng Ngãi phê bình 23 đơn vị giải ngân vốn không đạt chỉ tiêu

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 6 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đạt thấp và 17 cơ quan, đơn vị không giải ngân hết vốn năm 2020 kéo dài bị phê bình.

Ngày 10/3, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản kiểm điểm trách nhiệm các chủ đầu tư giải ngân không hết kế hoạch vốn năm 2021.

Việc giải ngân vốn chậm trễ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công. Ảnh minh họa
Việc giải ngân vốn chậm trễ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công. Ảnh minh họa

Theo đó, 6 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đạt thấp hơn mức giải ngân bình quân chung do Thủ tướng Chính phủ giao gồm: Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND TP Quảng Ngãi.

Trong tổng số hơn 3.835 tỷ đồng được phân bổ, các đơn vị này có mức giải ngân đạt tỷ lệ dưới 95% theo vốn đã nhập TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc).

Ngoài ra, có 17 cơ quan, đơn vị không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 bị kiểm điểm, đơn cử như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Minh Long…. Tỷ lệ giải ngân bình quân của các cơ quan, đơn vị này đến hết ngày 31/12/2021 đạt 95% (hơn 636,3 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, nhận hình thức xử lý đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan, gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 20/3/2022.

Việc kiểm điểm trach nhiệm chủ đầu tư được thực hiện trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý cụ thể đối với từng chủ đầu tư thuộc các trường hợp không giải ngân hết vốn do nguyên nhân chủ quan (sau khi loại trừ nguyên nhân khách quan theo báo cáo kiểm điểm của các chủ đầu tư), hoàn thành chậm nhất ngày 31/3/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát việc bố trí vốn, đảm bảo không tham mưu bố trí kế hoạch vốn hằng năm để bù vào phân vốn giải ngân không hết đã hủy dự toán thu hồi vào ngân sách.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần