Quảng Ngãi “siết” quản lý, sử dụng đất đai ven biển

Hà Phương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về những vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn.

Ngày 15/9, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển.

Một khu vực ven biển của huyện Bình Sơn.
Một khu vực ven biển của huyện Bình Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.

Tổ chức rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép khu vực ven biển.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai ven biển; không để phát sinh các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo…. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất ở, đất nông nghiệp không đúng quy định, nhất là các trường hợp mang tính đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi chờ quy hoạch nhằm mục đích kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Rà soát, thống kê các hồ sơ đã cho phép phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất ven biển trước đây để có giải pháp xử lý đồng bộ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn; xử lý kịp thời các vi phạm và giải quyết dứt điểm các tranh chấp, không để tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm luật pháp, lợi dụng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép,... UBND cấp huyện xem xét xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân trong quá trình thẩm tra hồ sơ, cố tình trình cấp có thẩm quyền để hợp thức hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đai trái pháp luật thì tùy từng trường hợp vi phạm cụ thể, phải xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý chặt chẽ việc tách thửa, hợp thửa đất nhằm ngăn chặn các trường hợp mang tính đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi chờ quy hoạch nhằm mục đích kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất khu vực ven biển. 

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Tại một số địa phương còn có tình trạng lấn chiếm mua bán, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, nhất là các nơi quy hoạch phát triển đô thị ven biển, nơi quy hoạch phát triển du lịch biển.

Nhiều trường hợp xử nhiều trường hợp vi phạm sử dụng đất ven biển chưa được chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời kiểm tra và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật, một số dự án ven biển được nhà nước giao đất cho thuê đất nhưng chưa có hiệu quả tiến độ thực hiện còn chậm.

Chỉ thị này được ban hành nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hiện có cũng như ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, sử dụng đất trái phép, không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, giải quyết triệt để tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất khu vực ven biển.