Quốc hội quyết sách thể hiện trọng dân, vì dân

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tại kỳ họp thứ 11 sáng 22/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội .

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội. Ảnh: VGP
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội. Ảnh: VGP
Trong báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIII trình trước Quốc hội ngày 22/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Yếu tố trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn trong quyết sách của Quốc hội nhiệm kỳ này được thể hiện rõ nét. Mỗi phát biểu của ĐB trên diễn đàn đều xuất phát từ đời sống thường nhật, thể hiện ý chí, mong muốn và nguyện vọng của người dân, lấy mục tiêu lo việc của dân để bàn thảo và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

Vì vậy, việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, vì lợi ích của quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, đưa nền kinh tế từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quốc hội cũng nhận rõ phần trách nhiệm đối với những tồn tại, yếu kém của đất nước đó là: chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, bội chi cao, nợ công tăng… “Những vấn đề này Quốc hội đã có nhiều giải pháp nhưng chưa đạt hiệu quả, chưa tạo được chuyển biến tích cực”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.