Quốc hội thảo luận Báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/3, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

8.00': Quốc hội bắt đầu thảo luận.

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các đại biểu trên cơ sở nghiên cứu nội dung của 4 báo cáo, phân tích, đánh giá rõ những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân của những thành công, nguyên nhân của những hạn chế, và bài học kinh nghiệm,  qua đó đề xuất các giải pháp cụ thể để Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC rút kinh nghiệm trong công tác nhiệm kỳ tới.

Mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum), cho rằng trong nhiệm kỳ có nhiều khó khăn trong và ngoài nước tác động, nhưng hoạt động của Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tốt về KT-XH, những kết quả này được thực tiễn kiểm nghiệm. Cử tri cũng đánh giá cao hiệu quả các chính sách an sinh xã hội Chính phủ đã thực hiện trong thời gian qua, tuy vẫn còn những chính sách manh mún, dàn trải. Đại biểu cũng góp ý một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính.
Quốc hội thảo luận Báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ - Ảnh 1
Đối với báo cáo của TANDTC, đại biểu cho rằng một trong những điểm sáng là tiếp tục thực hiện tốt hoạt động xét xử; tổ chức bồi thường oan sai; song người dân cũng chưa hài lòng vì cách tổ chức xin lỗi oan sai còn sơ sài,...

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) tán thành với những nội dung đã nêu trong Báo cáo của Chính phủ. Đại biểu cho rằng thành công lớn nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đã chỉ đạo điều hành nền kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, hỗ trợ thị trường, kiểm soát thị trường... nhờ đó nền kinh tế đã đạt được mức tăng trưởng khá cao trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, nhiều nước tăng trưởng âm.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chỉ đạo triển khai Hiến pháp, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; tập trung củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền quốc gia; đưa quan hệ với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu; tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do...

Nêu lại những hạn chế, tồn tại và những giải pháp đã được đề cập trong Báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ, đại biểu khẳng định chúng ta trân trọng những nỗ lực và những kết quả đáng ghi nhận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ, đồng thời bày tỏ tin tưởng, những hạn chế, tồn tại sẽ được khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đánh giá cao nội dung đề cập trong 4 báo cáo. Đồng thời góp ý một số nội dung nhằm xây dựng cơ chế để khắc phục, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển; tinh giảm biên chế, thực hiện cải cách tiền lương; các giải pháp quyết liệt để giải quyết án oan sai, ngăn chặn tình trạng bức cung nhục hình, người bị tạm giam, tạm giữ bị chết; vấn đề để các vụ án quá thời hạn, án tồn đọng không thi hành được; xử lý đơn thư đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm...

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình), tán thành với những nội dung đã nêu trong báo cáo của Chính phủ, đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức và công dân. Theo đại biểu dân chủ phải đi liền với kỷ cương, điều nguy hiểm là nhiều khi việc không tuân thủ pháp luật được coi là bình thường, "dừng xe tại đèn đỏ bị coi là hâm"... Rõ ràng ở đây ngoài nguyên nhân từ ý thức người dân, còn có nguyên nhân từ việc tổ chức thực thi pháp luật. Do vậy bên cạnh công tác tuyên truyền, đại biểu cho rằng cần nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm pháp luật phải khả thi, đồng thời xử lý nghiêm, công khai, công bằng các hành vi vi phạm, trước hết phải xử lý nghiêm các công chức vi phạm, đồng thời phải có cơ chế bảo vệ những người thực thi pháp luật, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu...

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) góp ý báo cáo của Chủ tịch nước đại biểu cho rằng, Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ qua theo quy định của Hiến pháp. Trong đó nổi lên 3 điểm sáng là: Chỉ đạo sát sao công tác cải cách tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; triển khai tích cực và có hiệu quả chương trình công tác đối ngoại, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện của nước ta; luôn dành thời gian tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; động viên đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước....

Điểm lại những hạn chế trong nhiệm kỳ, đại biểu đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần xây dựng ban hành Luật về chế định Chủ tịch nước với tư cách là người đứng đầu về đối nội, đối ngoại; cụ thể hóa nhiệm vụ của Chủ tịch nước trong từng lĩnh vực; đồng thời kiện toàn bộ máy Chủ tịch nước...

Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) góp ý về xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật. Đại biểu đề nghị trong nhiệm kỳ sau, cơ quan nào được giao trình dự án luật phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân về chất lượng và khả năng thực thi của luật, được khen thưởng, kỷ luật rõ ràng... để pháp luật được thực thi nghiêm minh. Bên cạnh đó, đại biểu cũng góp ý một số nội dung liên quan đến điều hành, phát triển kinh tế; đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn...

Đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) bày tỏ sự đồng tình với 4 báo cáo. Đại biểu cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận sự nỗ lực của 4 cơ quan trên, đồng thời đánh giá cao tinh thần cầu thị của 4 cơ quan đã thẳng thắn nhấn mạnh trách nhiệm của tồn tại, yếu kém thuộc nhiều về chủ quan, không đổ lỗi cho khánh quan.

Góp ý với báo cáo của Chủ tịch nước, đại biểu cho rằng nét nổi bật nhiệm kỳ qua là Chủ tịch nước thể hiện tinh thần tận tậm, tận tụy phụng sự nhân dân, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nước. Đại biểu cũng góp ý một số nội dung liên quan đến việc hoàn thiện thể chế để Chủ tịch nước thực thi vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước về đối nội đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang,...

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) góp ý một số nội dung liên quan đến thực thi vai trò, nhiệm vụ của Chủ tịch nước theo Hiến pháp 2013; việc xây dựng, thực thi pháp luật; cải cách cách thức điều hành KT-XH; đề nghị mạnh dạn kỷ luật cấp dưới (lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh) không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra sai phạm; đẩy mạnh cải cách tư pháp; chống tham nhũng trong các cơ quan tư pháp; kiểm soát chặt chẽ việc thi hành luật pháp; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, chấp nhận tranh tụng bình đẳng với luật sư dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh; đề nghị Quốc hội có hình thức khen thưởng lãnh đạo cấp cao khi hết nhiệm kỳ...

Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy (Phú Thọ) đề nghị Báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm nội dung đánh giá các kết quả nổi bật đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đại biểu góp ý một số nội dung liên quan đến cải cách giáo dục như: Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với các nhà giáo; xây dựng đội ngũ nhà giáo; chế độ ưu tiên, ưu đãi sinh viên các trường sư phạm...

Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) bày tỏ nhất trí cao với nội dung cả về mặt được, chưa được nêu trong 4 báo cáo. Đại biểu cho biết, cử tri đánh giá cao tinh thần tận tụy phụng sự nhân dân của các vị lãnh đạo, nhất là việc các vị lãnh đạo kịp thời vi hành, có mặt tại những điểm nóng về thiên tai, hạn hán, tai nạn giao thông để kịp thời chia sẻ, động viên nhân dân, chỉ đạo cơ sở xử lý vụ việc...

Đại biểu cũng góp ý một số nội dung về cơ chế tuyển chọn, đãi ngộ vật chất nhằm nâng cao chất lượng xét xử của tòa án.

Đại biểu Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) góp ý một số nội dung liên quan đến quản lý cân đối thu chi ngân sách, đại biểu cho rằng, trong quản lý thu cần thu đúng, thu đủ, chống thất thu, chuyển giá; trong quản lý chi cần ngăn chặn chi sai, lãng phí, chi hết ngân sách (cuối năm)... Đồng thời, đại biểu cho rằng cần xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút, bố trí sử dụng nhân tài; nâng cao năng lực, trình độ, ý thức của đội ngũ cán bộ công chức; đổi mới giáo dục, đào tạo,...

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đánh giá cao kết quả chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng trong nhiệm kỳ. Đồng thời góp ý một số nội dung nhằm đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính công,...

* Trả lời báo chí bên lề Quốc hội, đại biểu Bùi Văn Cường (Gia Lai) cho rằng Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Các báo cáo đã đề cập thẳng thắn đến những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trên các mặt KT-XH, đối ngoại, quốc phòng, an ninh… đồng thời nêu rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trách nhiệm người đứng đầu và những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong khóa sau.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước cho biết, trong nhiệm kỳ 2011-2016, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và là đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch nước đã nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Trong công tác và sinh hoạt luôn phấn đấu thể hiện gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu Nhà nước, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và trên trường quốc tế, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ còn một số hạn chế, cụ thể là: Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, với trọng trách được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, Chủ tịch nước có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay.

Trên cương vị là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ tư pháp nhũng nhiễu, tiêu cực.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, mặc dù Chủ tịch nước đã có nhiều cố gắng song trên thực tế hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân vẫn còn có vướng mắc.

Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay nước ngoài nhằm bảo đảm hiệu quả và khả năng trả nợ còn hạn chế. Trong nhiệm kỳ, trước một số vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng, bức xúc, Chủ tịch nước chưa thực hiện quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước theo quy định tại Điều 90 Hiến pháp.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp thứ 11 đã khẳng định những kết quả đạt được trong các mặt: Thống nhất quản lý phát triển KT-XH; xây dựng và thực thi pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích của công dân, Nhà nước, xã hội; xây dựng và kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức và lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo; bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; quản lý công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; chấp hành sự giám sát của Quốc hội và báo cáo trước nhân dân.

Báo cáo cũng nêu rõ 8 hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra những nguyên nhân, nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm là: Phải quán triệt, thể chế hóa kịp thời, phù hợp chủ trương đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; sáng tạo trong tư duy phát triển, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Tập trung sức hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, phải bám sát chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò của tập thể Chính phủ, đề cao trách nhiệm của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Đặc biệt chú trọng đánh giá đúng tình hình, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, gắn trước mắt với cơ bản lâu dài và ứng phó kịp thời với diễn biến mới của tình hình. Bám sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay. Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Lấy kết quả thực hiện để đánh giá tính đúng đắn của chính sách và năng lực quản lý điều hành.

Trong điều kiện khó khăn càng phải tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của người dân. Chú trọng phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện nhất quán, thiết thực phát triển văn hóa và tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước phát triển. Tăng cường quyền làm chủ của người dân, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế phải tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Phát huy cao nhất các nguồn lực trong nước, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, thu hút mạnh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài. Không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phải thường xuyên tăng cường khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; tập trung làm tốt công tác vận động quần chúng, thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương và phối hợp chặt chẽ các tổ chức trong hệ thống chính trị để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ 2011-2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực có phần đóng góp và trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.