Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 9/1, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, về nội dung liên quan đến Hội đồng Y khoa quốc gia, Nghị quyết số 20-NQ/TW đã chỉ đạo “thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia” và coi đây là một trong các giải pháp quan trọng để phát triển chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Theo kinh nghiệm phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, Hội đồng Y khoa Quốc gia là thiết chế cần thiết để chuẩn hóa năng lực của người hành nghề thông qua việc kiểm tra, đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề, bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người bệnh.

Dự thảo Luật quy định Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; có con dấu và trụ sở riêng; quy định các nhiệm vụ của Hội đồng này và giao Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Tuy nhiên, khi quy định cụ thể về các nội dung trong Điều này, đề nghị Chính phủ phải báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp

Về thời hạn của giấy phép hành nghề (Điều 27), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, việc quy định thời hạn của giấy phép hành nghề là 5 năm, một mặt nhằm thể chế yêu cầu ‟cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn theo thông lệ quốc tế” của Nghị quyết 20/NQ-TW, mặt khác nhằm kiểm soát chất lượng người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời, tạo căn cứ pháp lý để tăng cường hội nhập quốc tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

Theo dự thảo Luật, cứ 5 năm 1 lần, người hành nghề chỉ phải cung cấp thông tin chứng minh về sức khỏe, cập nhật kiến thức y khoa liên tục để được gia hạn giấy phép. Về đề nghị gia hạn tự động, do việc cấp lại giấy phép hành nghề cần thời gian thẩm định, rà soát hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thực hiện gia hạn tự động mà đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện gia hạn giấy phép hành nghề trực tuyến để bảo đảm tiến độ, thời gian, tính công khai và giảm chi phí.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Thái San
Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Thái San

Về hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, khoản 2 Điều 48 quy định ‟Trường hợp cơ sở giám định y khoa, cơ sở giám định pháp y, cơ sở pháp y tâm thần, trung tâm y tế, viện có giường bệnh, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cơ sở có tên gọi khác mà thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì việc cấp giấy phép hoạt động phải thực hiện theo một trong các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều này”. Như vậy, các trung tâm y tế huyện, trung tâm quân dân y, cơ sở phục hồi chức năng, cơ sở khám, chữa bệnh tại các trại giam, trung tâm cai nghiện nếu có thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sẽ áp dụng theo quy định này. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ như dự thảo Luật.

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nêu rõ, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật quy định Nhà nước định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngoài danh mục dịch vụ do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoản 5 và khoản 6 Điều 110; giao cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu như thể hiện tại khoản 7 Điều 110.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm hoàn thiện, ban hành danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh kèm theo giá và bổ sung các dịch vụ đã thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà chưa đưa vào danh mục giá để tạo điều kiện hoạt động thông suốt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần