Quốc hội thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với 473/478 ý kiến tán thành, chiếm 95,75% tổng số đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021.

Chiều 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2021 và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về quyết toán NSNN năm 2021. Các ĐBQH cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, báo cáo Quyết toán NSNN năm 2021 của Chính phủ và Báo cáo Kiểm toán quyết toán NSNN năm 2021 của KTNN.

Các ý kiến góp ý cụ thể chủ yếu liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính không nghiêm, nhiều tồn tại, hạn chế trong lập, chấp hành, quyết toán NSNN kéo dài nhiều năm cần chấn chỉnh khắc phục. Đề nghị Chính phủ cần có các biện pháp, giải pháp quyết liệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương để khắc phục các tồn tại, hạn chế này; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương.

Đối với lĩnh vực thu ngân sách, một số ý kiến cho rằng, kết quả thu NSNN vượt rất khá so với dự toán là nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, công tác lập dự toán vẫn còn thấp, chưa sát với khả năng thực hiện, trong đó lập dự toán thu tiền sử dụng đất nhiều năm luôn thấp hơn số thực hiện năm trước; tăng thu NSNN năm 2021 chưa ổn định, chưa bền vững. Đề nghị Chính phủ hạn chế tối đa việc tăng thu từ sử dụng đất; quản lý chặt chẽ việc sử dụng số tăng thu NSNN. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nêu rõ các kết quả, thành tích đạt được và các tồn tại, hạn chế liên quan đến thu NSNN.

Về chi ngân sách nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến ĐBQH, việc hạch toán, thanh toán, quyết toán huy động, sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc quyết toán các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại nhiều địa phương gặp khó khăn; chưa giải quyết dứt điểm việc thanh toán chế độ cho người tham gia phòng, chống dịch, mua sắm thuốc, trang thiết bị,…

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, để đồng bộ các nội dung liên quan đến giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo yêu cầu Chính phủ hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thanh toán, quyết toán các khoản huy động, thu, chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và báo cáo Quốc hội kết quả huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để nêu rõ các tồn tại, hạn chế trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm. Đề nghị đại biểu Quốc hội cho quyết toán số chi NSNN, số chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 theo số liệu đề xuất của Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 với đa số đại biểu Quốc hội tán thành
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 với đa số đại biểu Quốc hội tán thành

Sau khi nghe trình bày báo cáo, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, với 473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo đó, Quốc hội phê chuẩn tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.387.906 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2020 chuyển sang năm 2021, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2020, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.484.439 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022. Bội chi ngân sách nhà nước là 214.053 tỷ đồng, bằng 2,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 455.927 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước, không lặp lại các tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước có vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 chậm so với thời gian quy định. Chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Lập dự toán chi ngân sách nhà nước bảo đảm sát đúng yêu cầu và khả năng thực hiện…

Ngoài ra, Nghị quyết của Quốc hội cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với Kiểm toán Nhà nước; Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.